Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Śląskie Warsztaty Diagnostyczne 2016

Wisła po raz kolejny na kilka dni stała się najważniejszym miastem w Polsce dla medycyny weterynaryjnej. Od 11 do 13 marca odbywały się tu Śląskie Warsztaty Diagnostyczne. Była to już siedemnasta edycja jednej z istotniejszych konferencji w Polsce.

W tym roku organizator, czyli Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna, zaproponował uczestnikom temat „Współzależności chorób układu krążenia i nerek – etiopatogeneza, rozpoznawanie, leczenie”. Zagadnienia te pojawiały się już w przeszłości na Śląskich Warsztatach, ale – jak podkreślali organizatorzy – rozwój medycyny weterynaryjnej, zapotrzebowanie na tego typu wiedzę i jej waga wymagały odświeżenia tematyki, zwłaszcza z uwzględnieniem wspomnianych zależności.

Tradycyjnie, wszystko zaczęło się od warsztatów praktycznych, które odbyły się w piątek, 11 marca, w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Tematyka obejmowała okulistykę, ultrasonografię, kardiologię i chirurgię. Pierwszy dzień skończył się sesją praktyków już w hotelu Stok w Wiśle i wykładami dwójki znanych specjalistów: lek. wet. Rafała Niziołka i dr n. wet. Magdaleny Garncarz.

Sobota i niedziela były dniami konferencyjnymi. Zainicjowały je dwa wykłady prof. Jean-Louisa Pouchelona, wybitnego specjalisty i pioniera kardiologii weterynaryjnej we Francji oraz na świecie, autora wielu badań i publikacji naukowych w tej dziedzinie. W Wiśle omówił on kwestie postępowania w niewydolności serca i rolę diuretyków, a także problem, jakim jest płyn w worku osierdziowym. W dalszej części konferencji dr n. wet. Olga Szaluś-Jordanów zajęła się zagadnieniem USG klatki piersiowej jako badania uzupełniającego dla echokardiografii, prof. Krzysztof Lutnicki omówił zaburzenia czynnościowe układu naczyniowego w etiopatogenezie chorób serca i nerek, zaś prof. Zdzisław Kiełbowicz skupił się chirurgii klatki piersiowej i interwencjach operacyjnych w wybranych schorzeniach układu krążenia.

Drugi dzień rozpoczął się od diagnostyki USG chorób przestrzeni zaotrzewnowej oraz częstych patologii nerek, moczowodów i nadnerczy. Tymi zagadnieniami zajęła się dr. n. wet. Anna Kosiec-Tworus. Następnie prezes Śląskie Polikliniki Weterynaryjnej dr n. wet. Marcin Bojarski poprowadził losowanie nagród (m.in. wejściówek na jesienną konferencję Stowarzyszenia) wśród uczestników warsztatów. Po przerwie przy pulpicie pojawił się dr n. wet. Marcin Gołyński, który omówił niedoczynność kory nadnerczy u psów. Konferencję zamknął wykład prof. Marka Galantego na temat chirurgicznych aspektów leczenia chorób nerek i moczowodów.

Tegoroczna edycja Śląskich Warsztatów Diagnostycznych cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej ok. 400 osób. Następna – osiemnasta – już za rok.

Tym, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś na temat przygotowań do tegorocznej konferencji, polecam lekturę rozmowy z dr. n. wet. Romanem Fabiszem, którą znaleźć można w poprzednim numerze „Weterynarii”.

MC

Nasi klienci