SPRZECIW WOBEC PLANÓW UTWORZENIA NOWEGO WMW

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej skierowało na ręce Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina pismo, w którym podtrzymało negatywną ocenę projektu utworzenia międzyuczelnianego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu.

Treść pisma

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie projektu utworzenia nowego międzyuczelnianego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Pismo Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 sierpnia 2017 r. skierowane do Jarosława Gowina Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Źródło:

http://www.vetpol.org.pl

Nasi klienci