Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Prezydent nominował 74 nowych profesorów

Prezydent Andrzej Duda wręczył w czwartek nominacje profesorskie 74 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Adam BARCZYK – profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

2. Jarosław BARSKI – profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

3. Artur BARTOSZEWICZ – profesor nauk matematycznych, Politechnika Łódzka;

4. Anna BEM-BORUCKA – profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku;

5. Paweł BILSKI – profesor nauk fizycznych, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;

6. Anna BOCZKOWSKA – profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

7. Agnieszka BRODOWSKA – profesor nauk o zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

8. Joanna BZÓWKA – profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska;

9. Krzysztof CICHOSZ – profesor sztuk filmowych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi;

10. Roman CIURYŁO – profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

11. Krzysztof CPAŁKA – profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska;

12. Beata CZARNECKA – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

13. Piotr CZEKAJ – profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

14. Agnieszka DROSDZOL-COP – profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

15. Jolanta EJSMONT-KARABIN – profesor nauk biologicznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

16. Grzegorz GODLEWSKI – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski;

17. Jacek GOŁASZEWSKI – profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach;

18. Maciej GONCIARZ – profesor nauk medycznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu;

19. Tomasz GOŚLIŃSKI – profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

20. Urszula GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK – profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

21. Beata GUTAROWSKA – profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka;

22. Krzysztof JANKOWSKI – profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

23. Stanisław JARMOSZKO – profesor nauk społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

24. Jarosław KALINKA – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

25. Agnieszka KAŁAMAJSKA – profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Warszawski;

26. Bernarda KAZANOWSKA – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

27. Tomasz KEMPA – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

28. Wojciech KLOC – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

29. Janusz KNOROWSKI – profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie;

30. Andrzej KONON – profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski;

31. Bartosz KORCZOWSKI – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Rzeszowski;

32. Edward KOWALCZYK – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

33. Małgorzata KOWALSKA – profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

34. Katarzyna KOZIAK – profesor nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

35. Marek KOZIŃSKI – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

36. Krzysztof KUBIAK – profesor nauk weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

37. Wojciech KUDYBA – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

38. Alina KUŁAKOWSKA – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

39. Zdzisław KURCZYŃSKI – profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

40. Przemysław MAKAROWICZ – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

41. Wojciech MARCZAK – profesor nauk chemicznych, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;

42. Hanna MARKIEWICZ – profesor nauk społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

43. Józef MITKA – profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

44. Marek MODEL – profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku;

45. Romuald MOSDORF – profesor nauk technicznych, Politechnika Białostocka;

46. Marcin MYCKO – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

47. Magdalena NIEDZIELSKA – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

48. Robert NOWAKOWSKI – profesor nauk chemicznych, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

49. Bożena OLSZEWSKA – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Opolski;

50. Joachim OSIŃSKI – profesor nauk społecznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

51. Marcin PALUSIAK – profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Łódzki;

52. Paweł PARZUCHOWSKI – profesor nauk chemicznych, Politechnika Warszawska;

53. Elżbieta PĘKALA – profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

54. Andrzej PLESZCZYŃSKI – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

55. Elżbieta PONIEWIERKA – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

56. Grażyna PTAK – profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

57. Adam REGIEWICZ – profesor nauk humanistycznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;

58. Wiesław ROTH – profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

59. Boudewijn ROUKEMA – profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

60. Mariusz RUTKOWSKI – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

61. Dorota SAMBORSKA-KUKUĆ – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki;

62. Tomasz SAMOSIONEK – profesor sztuk filmowych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi;

63. Ewa SKWARA – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

64. Przemysław SOBIECH – profesor nauk weterynaryjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

65. Katarzyna STARSKA-KOWARSKA – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

66. Barbara SZATUR-JAWORSKA – profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski;

67. Anna SZUSTER-KOWALEWICZ – profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski;

68. Paweł SZYMAŃSKI – profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

69. Jolanta ŚWIĘTOJAŃSKA – profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Wrocławski;

70. Bogusława URBANIAK – profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki;

71. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA – profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska;

72. Marta WRÓBLEWSKA – profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

73. Małgorzata ZADURSKA – profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

74. Barbara ZEGARSKA – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. (PAP)

ekr/ ewes/

 

Źródło:

http://naukawpolsce.pap.pl

 

Zdjęcie:

Fotolia

Nasi klienci