Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Sprzedaż leków weterynaryjnych bez recepty (OTC) w Internecie jest już możliwa

Od 28 stycznia 2022 nastąpiła zmiana przepisów dotyczących sprzedaży detalicznej na odległość weterynaryjnych produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii (OTC).  Przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót detaliczny lekami weterynaryjnymi o kategorii (OTC) także w Internecie, a Główny Lekarz Weterynarii oficjalnie informuje o możliwości rejestracji dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić taką sprzedaż. Na liście zgłoszonych jest obecnie 26 podmiotów z całego kraju. 

Zgodnie z art. 104 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, podmioty uprawnione do dostarczania weterynaryjnych produktów leczniczych mogą oferować takie produkty w sprzedaży na odległość pod pewnymi warunkami. Komisja Europejska zaproponowała projekt wspólnego logo, które pozwoli właścicielom zwierząt zweryfikować dostawcę i bezpiecznie zakupić dany produkt leczniczy.

Jak wskazuje art. 71 ust. 1a ustawy Prawo Farmaceutyczne przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC) poza zakładami leczniczymi dla zwierząt, po dokonaniu zgłoszenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii. Zgłoszenia należy dokonać na 7 dni przed rozpoczęciem działalności. Do dokumentu zgłoszeniowego należy dołączyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS. 

Do tej pory internetową sprzedaż leków OTC w Polsce mogły prowadzić jedynie apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. Dotyczyło to jednak tylko leków przeznaczonych dla ludzi. Polskie przepisy nie przewidywały natomiast możliwości prowadzenia sprzedaży online leków weterynaryjnych. W konsekwencji, taki obrót był uznawany za nielegalny – co wielokrotnie podkreślał Główny Lekarz Weterynarii i co znalazło potwierdzenie również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z niezrozumiałych względów prawo różnicowało więc sytuację przedsiębiorców działających na rynku weterynaryjnym oraz tych, działających na rynku leków „ludzkich”. Rozporządzenie 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych nie tylko znosi tę systemową nierówność, ale przede wszystkim pozwoli na zapewnienie opiekunom zwierząt lepszej dostępności do leków weterynaryjnych – mówi Szymon Studziński, adwokat w kancelarii MOYERS.

Dokument zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać do wojewódzkiego inspektoratu weterynarii, właściwego terytorialnie dla miejsca prowadzenia działalności. Dokument wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie uznany za dowód zgłoszenia i będzie uprawniał do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

To ważna zmiana dla przedsiębiorców, ale także dla opiekunów zwierząt domowych. W polskich domach mieszka ponad 17 milionów zwierząt domowych i liczba ta rośnie. Uregulowanie kwestii dostępu do leków weterynaryjnych wydawanych bez recepty poprzez kanał sprzedaży online, pozwoli milionom właścicieli zwierząt szybciej reagować i skuteczniej zapobiegać niektórym schorzeniom ich pupili jak i ich samych – mówi Radosław Knap, sekretarz generalny stowarzyszenia POLPROWET, skupiającego producentów i dystrybutorów leków weterynaryjnych.

Przedsiębiorcy, w tym sklepy zoologiczne czy lecznice weterynaryjne, muszą spełnić kilka warunków w celu uruchomienia sprzedaży online z lekami weterynaryjnymi o kategorii OTC, do których należą na przykład preparaty przeciwko kleszczom jak obroże, krople do podania na skórę, czy tabletki do odrobaczania.

  – Rejestracja przedsiębiorców, wykorzystanie unijnego logotypu wraz z przekierowaniem do rządowej strony www z listą podmiotów jest konieczne w przypadku sprzedaży przez Internet leków OTC dla zwierząt. Niewiadomą pozostaje nadal kwestia obrotu w kanale online leków wydawanych na receptę. Możliwość taka jest zależna od ustawodawcy danego kraju członkowskiego. W przypadku Polski  będzie to przedmiotem konsultacji przy tworzeniu nowej ustawy, choć przedstawiciele Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych  podczas Dnia Weterynarii deklarowali, że w polskiej ustawie krajowej nie jest planowane obecnie umożliwienie sprzedaży online dla leków wydawanych na receptę  – podsumowuje Radosław Knap z POLPROWET.

Informacje i źródła:

    1. Pełna treść nowego rozporządzenia unijnego oraz wzór wspólnego logo koniecznego do sprzedaży online znajdują się w poniższym linkach:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32019R0006

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.387.01.0133.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A387%3ATOC

2. Informacje i formularz rejestracji dla przedsiębiorców na stronie GIW https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/obrot-detaliczny-produktami-otc  

3. Wykaz podmiotów zarejestrowanych na terytorium RP, uprawnionych do prowadzenia sprzedaży detalicznej na odległość weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC dostępny jest pod następującym linkiem: https://pasze.wetgiw.gov.pl/otc/demo/index.php?jezyk=1

O POLPROWET

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET reprezentuje importerów, producentów oraz wyłącznych dystrybutorów leków weterynaryjnych i innych produktów zdrowotnych dla zwierząt w Polsce. Obecnie POLPROWET reprezentuje 15 wiodących firm, obejmując tym samym ponad 80% polskiego rynku leków weterynaryjnych. Organizacja współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem AnimalhealthEurope, realizując wspólne statutowe cele.

Do wspólnych celów członków POLPROWET należy podkreślenie znaczenia zdrowych zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich oraz zademonstrowanie społeczeństwu niezawodności i wartości proponowanych rozwiązań. Zapewniając dostępność produktów zdrowotnych dla zwierząt, możemy pomóc zoptymalizować zarządzanie zdrowiem, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważenia produkcji żywności i utrzymania zdrowia i dobrostanu zwierząt towarzyszących, które mieszkają w naszych domach.

Nasi klienci