Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Studia weterynaryjne

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o weterynarii.

Leczenie zwierząt zaprzątało myśli człowieka już wiele setek lat przed naszą erą. Zwierzęta były od początków istnienia cywilizacji i są w dalszym ciągu naszymi towarzyszami, pomocnikami i sąsiadami. Służą człowiekowi i pomagają. Jak przebiegają studia weterynaryjne? Gdzie można uczyć się do zawodu weterynarza? Jakie są kierunki studiów? Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na te ważne pytania.

Kilka słów o historii

Pierwsze doniesienia na temat prób leczenia zwierząt pochodzą sprzed 3 tysięcy lat, z terenów Mezopotamii. Prekursorem weterynarii był nadworny lekarz sumeryjski o imieniu Urlagaledinna. O leczeniu zwierząt hodowlanych pisali również Hipokrates, Alkmeon z Krotonu, a Arystoteles wspominał w swoich dziełach o wściekliźnie i chorobach u koni. Pierwszy szpital dla zwierząt powstał w Indiach około trzeciego wieku przed naszą erą.

W Europie kształcenie lekarzy zwierząt zapoczątkowała Wyższa Szkoła Weterynarii w Lyonie, założona w 1762 roku. Później podobne uczelnie powstawały w Niemczech, Danii, Szwecji i Wiedniu. W Polsce najwcześniejsze doniesienia na temat prac z zakresu weterynarii pochodzą z połowy XVI wieku i dotyczą leczenia koni. Pierwszą polską szkołą wyższą kształcącą lekarzy weterynarzy był Uniwersytet Jagielloński. W 1804 roku otwarty został kierunek studiów weterynaryjnych, który działał z przerwami do 1936 roku. Ponownie reaktywowany został w 2012 roku.

Czym zajmuje się weterynaria?

Współczesna weterynaria zajmuje się leczeniem organizmów zwierzęcych, znajomością chorób zwierząt, wpływem tych chorób na zdrowie i życie człowieka, szeroko pojętą profilaktyką, badaniem i higieną żywności pochodzenia zwierzęcego.

Edukacja na studiach weterynaryjnych obejmuje między innymi następujące zagadnienia (według Wikipedia):

 • Anatomię zwierząt
 • Biochemię organizmów zwierzęcych
 • Fizjologię
 • Histologię
 • Immunologię weterynaryjną i kliniczną
 • Etologię
 • Epidemiologię weterynaryjną
 • Farmację weterynaryjną
 • Mikrobiologię
 • Patofizjologię zwierząt
 • Wirusologię weterynaryjną

Oprócz tego, na studiach weterynaryjnych odbywa się edukację w przedmiotach: historia weterynarii, biologia komórki, chemia, embriologia, genetyka ogólna, toksykologia, ochrona środowiska, weterynaria sądowa, dietetyka, chirurgia, anestezjologia, choroby owadów użytkowych, choroby małych zwierząt, psów, kotów, diagnostyka oraz wiele innych.

Gdzie można studiować weterynarię?

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jak długo trwają studia weterynaryjne?

W jakim trybie można studiować?

Studia weterynaryjne trwają pięć i pół roku i po ich ukończeniu otrzymuje się tytuł magistra. W zależności od uczelni, można studiować weterynarię w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym.

Jakie przedmioty należy zdawać na maturze, by dostać się na studia weterynaryjne?

Wymagane przedmioty maturalne na poszczególne studia weterynaryjne:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – biologia i chemia
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – biologia, chemia lub fizyka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – trzy przedmioty z listy: chemia, biologia, matematyka, fizyka, język obcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – rozszerzona biologia i chemia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – biologia, chemia
 • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – biologia, chemia, matematyka oraz jeden z języków obcych z listy

Jaką pracę można wykonywać po ukończeniu studiów weterynaryjnych?

Absolwenci weterynarii mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • Prywatnych klinikach weterynaryjnych
 • Gabinetach i przychodniach dla zwierząt
 • Lecznicach
 • W laboratorium diagnostycznym
 • W oddziałach Inspekcji Weterynaryjnej
 • Szpitalach dla zwierząt
 • Schroniskach dla zwierząt

W ogrodach zoologicznych

Nasi klienci