Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Technik weterynarii – wszystkie tajemnice zawodu

Od dzieciństwa kochasz zwierzęta i lubisz się nimi opiekować? Interesujesz się biologią zwierząt lub chcesz im pomagać? Nie chcesz spędzać pięciu lat na nauce zawodu lekarza weterynarii, lecz chcesz pracować ze zwierzętami? Czym zajmuje się technik weterynarii? Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Technik weterynarii – zawód z przyszłością

O zawodzie technika weterynarii powinny myśleć przede wszystkim osoby, które kochają zwierzęta, pragną je chronić, dbać o nie, opiekować się nimi, leczyć i poznawać.

Technik weterynarii po ukończonej edukacji w studium lub szkole policealnej ma wiele możliwości podjęcia ciekawej i zgodnej z wykształceniem pracy. Nauka do przyszłego zawodu trwa dwa lata, co obejmuje cztery semestry. Uzyskanie dyplomu technika weterynarii następuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Równie ważne jest odbycie praktyk zawodowych i ćwiczeń praktycznych.

Po ukończeniu nauki i zaliczeniu egzaminów, świeżo upieczony absolwent o specjalizacji technik weterynarii może znaleźć zatrudnienie w lecznicach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych, schroniskach, hodowlach, zakładach unasieniania i przetwórstwa spożywczego, instytucjach zajmujących się zwierzętami, w weterynaryjnej inspekcji pracy. Dyplom technika weterynarii umożliwia prowadzenie chowów i hodowli zwierząt w ramach własnej działalności gospodarczej lub rolnej.

Czym różni się zawód weterynarza od technika weterynarii?

Oprócz długości nauki (w przypadku lekarza o specjalności weterynarz to studia trwające pięć lat, a edukacja technika trwa dwa lata), obydwa zawody niosę ze sobą wiedzę odnośnie anatomii i fizjologii zwierząt, ich zachowania, rozmnażania, leczenia i żywienia. W odróżnieniu od weterynarza, absolwent studium weterynaryjnego nie może samodzielnie przeprowadzać zabiegów chirurgicznych, przepisywać recept i usypiać zwierząt.

Czym zajmuje się technik weterynarii?

Technik weterynarii zajmuje się:

 • Pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych (krew, mocz, kał)
 • Udziela pomocy w przypadku, gdy zwierzę jest zranione, ma złamaną kończynę, problemy trawienne lub się dławi
 • Udziela pierwszej pomocy
 • Wykonuje badania niezbędne przy udzielaniu pierwszej pomocy
 • Dawkuje lekarstwa przepisane przez lekarza weterynarza
 • Asystuje przy porodach zwierząt
 • Przeprowadza szczepienia i odrobaczanie zwierząt
 • Pomaga przy zabiegach chirurgicznych i operacjach zwierząt
 • Pielęgnuje i dba o zwierzęta po zabiegach chirurgicznych
 • Opieką nad zwierzętami leczonymi w warunkach laboratoryjnych i szpitalnych
 • Przeprowadza czynności w zakresie fizjoterapii
 • Wykonuje czynności higieniczne i sanitarne
 • Ocenia stan sanitarny i higieniczny zwierząt
 • Określa zagrożenia ze strony zwierząt chorych
 • Asystuje w czynnościach związanych z sekcją zwłok zwierząt
 • Zajmuje się badaniem zwierząt przed ubojem
 • Wykonuje badania diagnostyczne mięsa zwierząt po uboju
 • Pełni nadzór nad transportem, składowaniem, produkcją i obrotem artykułów spożywczych pochodzących od zwierząt
 • Przeprowadza i asystuje przy zabiegach unasieniania zwierząt
 • Wykonuje dezynfekcję i odkażanie przyrządów chirurgicznych
 • Prowadzi dokumentację związaną z nadzorem weterynaryjnym

Nasi klienci