USG w Olsztynie

Weterynaryjna Konferencja Ultrasonograficzna zorganizowana przez firmę Dramiński SA. odbyła się 4-5 października w Olsztynie.

Konferencja podzielona była na dwie części: teoretyczną i sesje praktyczne. W trakcie tej pierwszej, odbywającej się w Hotelu Omega, słuchacze mogli dowiedzieć się o nietypowym zastosowaniu ultrasonografu w badaniach stawów, płuc, oka, a także zwierząt egzotycznych. Sesje interaktywne odbywały się zaś na Wydziale Weterynaryjnym UWM w Olsztynie, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć, jak należy przeprowadzać wymienione badania.

Konferencję poprowadziło grono znanych polskich specjalistów z dziedziny ultrasonografii, między innymi: dr Anna Kosiec-Tworus, lek. wet. Adam Gierulski, dr n. wet. Anna Łojszczyk-Szczepaniak, lek. wet. Agnieszka Wdowiarska, dr n. wet. Izabella Jońska. Pieczę nad całym przedsięwzięciem sprawował dr Wojciech Atamaniuk.

Organizatorzy już zapowiedzieli kolejną edycję konferencji za rok.

AP

Nasi klienci