Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

UWM z najlepszą weterynarią w Polsce

RSW2014_weterynariaNajlepsze studia weterynaryjne w kraju? Oferuje je Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Uczelnia zajęła pierwsze miejsce w rankingu studiów weterynaryjnych według „Perspektyw”. Najlepszą uczelnią rolniczą została warszawska SGGW.

Studia weterynaryjne na SGGW zajęły również drugie miejsce, tuż po weterynarii na UWM (strata 9,05 punktu). Trzecie miejsce przypadło Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie (12,45 punktu mniej). SGGW zajęła też 25. miejsce w rankingu ogólnym, oceniającym wszystkie typy uczelni (nie licząc artystycznych). Na niższych pozycjach uplasowały się uniwersytety przyrodnicze w Poznaniu i we Wrocławiu, a także UWM (miejsca 31-33). UP w Lublinie zajął 44. miejsce.

Uczelnie oceniano według 33 kryteriów podzielonych na sześć grup: innowacyjność, prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Ranking objął 88 placówek, w tym 11 uczelni medycznych. Ranking przygotowała kapituła nadzorowana przez prof. Michała Kleibera, prezesa PAN.

Uczelnie rolnicze:
1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
4. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
5. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

źródło: Perspektywy

J.A.

Nasi klienci