Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

VetMedica i VetForum 2014

AAA VETMEDICA 0231 wykładowców i 73 firmy z Polski i zza granicy oraz niemal 1100 uczestników. To liczby opisujące X Targi Medycyny Weterynaryjnej VetMedica i IV Kongres Praktyki Weterynaryjnej VetForum 2014 – największe polskie imprezy weterynaryjne, które miały miejsce 5 – 6 kwietnia w Łodzi.

Targi i Kongres poprzedziły warsztaty odbywające się jeszcze 4 kwietnia w trzech lokalizacjach. W lecznicy Animal Ireneusz Balicki poprowadził zajęcia z diagnostyki okulistycznej, w Hali Expo Łódź Tomasz Piasecki podjął się omówienia kwestii z zakresu stomatologii królików, zaś w Stadninie Koni w Walewicach Jon Mouncey przybliżył uczestnikom zagadnienie zastosowania USG w zarządzaniu rozrodem krów.

5 kwietnia o godzinie 10 w hali Expo Łódź rozpoczęła się główna część imprezy. Podczas uroczystego otwarcia wręczona została statuetka Chirona dla najlepszego popularyzatora praktycznej wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej. Tegorocznym laureatem nagrody został prof. dr hab. Jan Twardoń.

Wykłady odbywały się w ramach sześciu sesji: Choroby psów i kotów, choroby koni, choroby trzody chlewnej, choroby zwierząt egzotycznych, choroby bydła oraz choroby ptaków. 31 prelegentów przedstawiło łącznie 34 wykłady. Zdecydowaną większość wykładowców stanowili cenieni polscy specjaliści. Nie zabrakło też gości zza granicy. Henry Tremaine z Uniwersytetu w Brystolu wygłosił trzy wykłady na temat chorób koni, Vladimir Jekl z Uniwersytetu Weterynaryjno-Farmaceutycznego w Brnie omówił wybrane zabiegi chirurgiczne u fretek, zajęczaków i gryzoni, zaś Josef Ilek, także z Uniwersytetu Weterynaryjno-Farmaceutycznego w Brnie, na rozpoczęcie sesji chorób bydła przedstawił zagadnienie podklinicznej i klinicznej kwasicy żwacza.

Na uwagę zasługiwała z pewnością interaktywna sesja chorób psów i kotów, która zgromadziła największą liczbę słuchaczy i podczas której analizie poddawane były przypadki kliniczne z zakresu dermatologii, radiologii, hematologii, onkologii i diagnostyki. Uczestnicy brali czynny udział w wykładach, odpowiadając na pytania i głosując za pomocą pilotów.

W tym samym czasie w części targowej zwiedzający mieli do dyspozycji 61 stoisk, na których firmy z Polski, Niemiec i Czech prezentowały swoje produkty.

Pod koniec drugiego dnia wręczono Złoty Medal Targów Vetmedica, który trafił do firmy Vetexpress za Crystal IP – nową generację folii i kaset dla cyfrowych systemów RTG. Wyróżnienia otrzymały firmy Vetservice za dotykowy monitor do ultrasonografów EasyScan Smart Display oraz Vetmedical za ultrasonograf Mindray DC-8.

W trakcie VetForum studenci weterynarii w ramach programu YoungVet mogli głosować na najbardziej charyzmatycznego wykładowcę. W tym roku tytuł ten przypadł dr Dorocie Pomorskiej-Handwerker.

X Targi Medycyny Weterynaryjnej VetMedica i IV Kongres Praktyki Weterynaryjnej VetForum odwiedziło w tym roku niemal 1100 lekarzy, studentów, pracowników naukowych i osób związanych z branżą weterynaryjną. Następna edycja imprezy odbędzie się 25 – 26 kwietnia 2015 r. (MC)

Nasi klienci