Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

VIII Konferencja Radiologiczno – Chirurgiczna „Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce”

VIII Konferencja Radiologiczno – Chirurgiczna
„Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce”

 

Data: 27.10.2018r

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Centrum Kongresowe, ul. Dojazd 11

Program:

09.15-10.00 Giliola Spattini – Czy ból w stawie biodrowym zawsze oznacza dysplazję? (45 min)

10.00-10.45 Bruno Peirone – Wczesna diagnostyka dysplazji stawu biodrowego i możliwości leczenia. (45 min)

10.45-11.30 Bruno Peirone – Porównanie techniki podwójnej i potrójnej osteotomii miednicy w leczeniu dysplazji stawu biodrowego u młodych psów (45 min)

11.30-12.00 przerwa

12.00-12.45 Giliola Spattini – Rozpoznawanie chorób mięśni kończyny tylnej u psów sportowych z zastosowaniem ultrasonografii (45 min)

12.45-13.30 Giliola Spattini – Urazy stawu kolanowego – czy badania radiologiczne, ultrasonograficzne, TK i MRI pozwalają rozpoznawać choroby więzadła krzyżowego, łąkotek oraz inne procesy chorobowe? (45 min)

13.30-14.15 przerwa

14.15-15.00 Bruno Peirone – Diagnostyka kliniczna i radiologiczna zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego. (45 min)

15.00-15.45 Bruno Peirone – Zastosowanie techniki TPLO w leczeniu zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego u psów (45 min)

15.45-16.30 Giliola Spattini – Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce urazów ścięgna Achillesa i dolnego odcinka kończyny tylnej u psów sportowych. (45 min)

Koszt uczestnictwa wynosi

350 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonywać na konto
93 1140 2017 0000 4102 0413 2486, z dopiskiem „konferencja radiologiczna”

 

INFORMACJE I ZAPISY

www.poliwet.eu – formularz zgłoszeniowy

Sekretariat konferencji czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9.00 do 15.00,

 

Telefon kontaktowy: 32-228-59-86,

 

Mail : profesjonalna.weterynaria.info@gmail.com

 

Giliola Spattini, Med Vet, PhD, Dipl ECVD

Czy ból w stawie biodrowym zawsze oznacza dysplazję?

Czasem niełatwo u naszych zwierząt zlokalizować źródło bólu. Dość często ból powodowany przez niestabilność w stawie biodrowym, przypisuje się dysplazji, lecz niestety nie zawsze tak jest. Pacjenci ”o wyglądzie dysplastycznym” mogą mieć ukryte agresywne zmiany osteolityczne będące skutkiem wrodzonych lub nabytych chorób.

Jak diagnozować choroby mięśni kończyny tylnej u dużych psów za pomocą ultrasonografii.

Psy coraz częściej biorą udział w pokazach zwinności, pokazach ratownictwa oraz w zawodach sportowych. Wymagania są coraz wyższe, a ”zawodnicy” coraz silniej konkurują. Podobnie jak u ludzi, u naszych pacjentów coraz częściej występują kontuzje związane z uprawianiem sportu. Ultrasonografia staje się złotym środkiem w diagnozowaniu zerwania lub naciągnięcia mięśni, chorób mięśni biodrowo-lędźwiowych lub schorzeń przyczepów mięśniowych. Omówione zostaną techniki ultrasonografii oraz najczęstsze schorzenia w obszarze kończyny miednicowej.

Uraz stawu kolanowego: jaką diagnostykę zastosować?

Dość łatwo zlokalizować chromanie przy urazie stawu kolanowego , ale znacznie trudniej zrozumieć, które struktury zostały uszkodzone. Podczas, gdy u ludzi złotym środkiem diagnozowania urazu więzadła krzyżowego czaszkowego jest MRI, u psów jest inaczej. Dlaczego? Oraz, jakie modalności należy zastosować?

Ultrasonografia urazów ścięgna Achillesa u psów sportowych.

Uszkodzenia ścięgien Achillesa u psów gończych zdarzają się stosunkowo często. Diagnostyka jest łatwa, zaplanowanie skutecznego leczenia jest złożone. Jakie leczenie należy wybrać? Czy to tylko uszkodzenie ścięgna, czy również mięśnia? Na te pytania szybką odpowiedź daje ultrasonografia!

 

Prof. Bruno Peirone, Med Vet, PhD

Wczesna diagnoza dysplazji stawu biodrowego i możliwości leczenia.

Dysplazja stawu biodrowego może się gwałtownie rozwinąć u młodych psów. Dlatego wczesna diagnostyka kliniczna i radiograficzna choroby jest ważna aby ocenić stan pacjenta i jeśli trzeba dobrać opcję leczenia chirurgicznego najlepszą i najodpowiedniejszą dla wyleczenia pacjenta.

Podwójna osteotomia miednicy versus potrójna osteotomia miednicy w leczeniu dysplazji biodrowej u młodych psów.

Osteotomia miednicy to procedura modyfikująca schorzenie, która zwiększa kongruencję biodra u młodych psów dysplastycznych. Ażeby uzyskać najlepsze wyniki kliniczne, konieczne jest właściwe prowadzenie pacjenta. Ponadto, jak w każdej innej procedurze ortopedycznej, wymagane jest zastosowanie właściwej techniki chirurgicznej, aby uniknąć potencjalnych komplikacji, które mogą znacząco wpłynąć na poziom życia pacjenta.

Kliniczna i radiograficzna diagnostyka zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego.

Zerwanie więzadła krzyżowego doczaszkowego (ZWKD) to najczęstsza przyczyna chromania u psów. Niemniej jednak stan ten dzieli się na różne kategorie: choroba ostra lub chroniczna, zerwanie częściowe lub całkowite. Kompletne badanie ortopedyczne i ocena radiograficzna pozwalają lekarzowi określić różnorodne stany tak, aby dobrać właściwą opcję terapeutyczną.

Osteotomia wyrównująca plateau piszczeli (TPLO) w przypadkach zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego u psa.

TPLO, zaproponowana w 1992. przez Barclay Slocum, stanowi dzisiaj dobry standard leczenia zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego (ZWKD). Procedura ta wymaga dokładnego planowania przedoperacyjnego na podstawie radiogramów oraz dokładnego wykonania postępowania chirurgicznego, aby uzyskać korzystny dla pacjenta wynik oraz uniknąć ewentualnych komplikacji.

 

 

 

Nasi klienci