„Weterynaria” z punktami MNiSW

logo-mnisw-plMiło nam poinformować, że czasopismo „Weterynaria” znalazło się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację w magazynie można otrzymać 2 punkty.

Listę czasopism punktowanych MNiSW opublikowało w drugiej połowie grudnia 2015 roku. „Weterynaria” znalazła się na liście B, będącej wykazem czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. W grudniu ubiegłego roku „Weterynaria” otrzymała również punkty Index Copernicus w wysokości 32,5 pkt (znormalizowana wartość wskaźnika: 3,58 pkt).

Redakcja

Nasi klienci