Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

XVI Śląskie Warsztaty Diagnostyczne

Szesnasta już edycja Śląskich Warsztatów Weterynaryjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna miała miejsce 13 – 15 marca. Tym razem tematem przewodnim były „Kocie klimaty – w diagnostyce i terapii”.

Podczas pierwszego dnia odbywały się zajęcia praktyczne. W budynku Międzywydziałowego Centrum Weterynaryjnego UJ-UR w Krakowie warsztaty z zakresu chirurgii poprowadziła Eva Schnabl (Dip. ECVS). Zajęcia dotyczyły postępowania w przypadku zwichnięcia stawu biodrowego, resekcji głowy i szyjki kości udowej, uszkodzenia więzadła krzyżowego doczaszkowego oraz stabilizacji zewnętrznej w złamaniach wieloodłamkowych.

Warsztaty z zakresu anestezjologii poprowadził doskonale znany polski specjalista dr n. wet. Piotr Skrzypczak. Odbyły się one w Klinice Weterynaryjnej Giszowiec w Katowicach, a dotyczyły sposobów sedacji kotów w praktyce klinicznej, istotnych uwarunkowań anatomicznych i fizjologicznych w postępowaniu anestezjologicznym czy zastosowania znieczulenia infuzyjnego i inhalacyjnego.

Z kolei w hotelu Vacanza w Siemianowicach Śląskich można było wziąć udział w zajęciach z zakresu ultrasonografii prowadzonych przez lek. wet. Wojciecha Kindę z UP we Wrocławiu. Zajął się on zagadnieniem badania USG przewodu pokarmowego kotów: przygotowania do badania, technik badań poszczególnych odcinków, zmian w najczęstszych chorobach kotów. Dr hab. Zdzisław Kiełbowicz przeprowadził zaś w Katowicach obszerne tematycznie warsztaty z zakresu leczenia zachowawczego i chirurgicznego chorób narządu wzroku kotów.

Główna część konferencji Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej tradycyjnie już odbyła się w hotelu Stok w Wiśle, gdzie ponad 300 uczestników wysłuchało kilkunastu wykładów wybitnych specjalistów. Wszystko zaczęło się jeszcze w piątek wieczorem podczas sesji praktyków. Wtedy swoje wykłady przedstawili: znana behawiorystka lek. wet. Joanna Iracka (opowiadała o klinicznych aspektach stresu u kotów domowych) oraz prof. Piotr Silmanowicz (omówił kwestię zaburzeń w oddawaniu moczu u kotów). Wieczór pierwszego dnia zakończył się turniejem gry w kręgle.

Sobota rozpoczęła się wyjątkowo, bo od wystąpienia specjalisty medycyny ludzkiej dr. hab. n. med. Janusza Kockiego, prof. UM. Przedstawił on zagadnienie możliwości wykorzystania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Po nim pulpit przejął na kilka godzin prof. Roman Lechowski, który podczas dwóch obszernych wykładów poruszył kwestie schorzeń trzustki u kotów oraz zaburzeń funkcji tarczycy. Następnie Zdzisław Kiełbowicz kontynuował tematykę, którą zajął się podczas zajęć praktycznych, i w swoim wykładzie skupił się na schorzeniach okulistycznych kotów.

Niewątpliwą ciekawostką była prezentacja dr n. wet. Joanny Paczuskiej, która podczas niedługiej prezentacji opowiedziała o możliwościach wykorzystania w chirurgii tkanek miękkich lasera CO2. Ostatnim wykładem tego dnia było wystąpienie Evy Schnabl, która opowiedziała o traumatologii połączeń stawów kotów.

Ostatniego dnia warsztatów odbyły się trzy wykłady. Na początek prof. Tadeusz Frymus przedstawił temat chorób zakaźnych kotów. Po nim Wojciech Kinda zaprezentował najnowsze rozwiązania w technikach obrazowych wykorzystywanych w diagnostyce schorzeń i urazów kotów. Na koniec dr n. wet. Olga Szaluś-Jordanow zajęła się omówieniem nowości w diagnostyce i terapii w kardiologii kotów.

Tego dnia odbyło się też losowanie nagród, w którym udział mógł wziąć każdy, kto na niedzielnych wykładach pojawił się w koszulce Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej. Koszulki rozdawane były przez cały czas trwania konferencji każdemu ze słuchaczy, więc w losowaniu udział wzięło bardzo wiele osób. Nagrodami były prezenty od firmy PURINA, uczestnictwo w radiologiczno-chirurgicznej konferencji w Łodzi (ufundowane przez Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna) oraz w Southern European Veterinarian Conference w Barcelonie (ufundowane przez dr. Marka Wojtackiego).

Na koniec warto podkreślić, że była to rekordowa edycja Śląskich Warsztatów Weterynaryjnych. Już 11 marca z uwagi na brak wolnych miejsc została zamknięta rejestracja uczestników. Na szczęście dla tych, którym nie udało się „załapać”, organizatorzy razem z MKJ Radiologia udostępnili salę, gdzie wszystkie wykłady można było obejrzeć na dużym ekranie.

MC

Fot. redakcja

Nasi klienci