Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

XX Jubileuszowe Śląskie Warsztaty Diagnostyczne

Neurologia, neurochirurgia i okulistyka były tematami przewodnimi XX Jubileuszowych Śląskich Warsztatów Diagnostycznych, organizowanych w dniach 22 – 24 marca przez Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna. Podobnie jak w latach ubiegłych wydarzenie poprzedziły warsztaty organizowane w Katowicach, a następnie główna część sesji wykładowych odbyła się w Hotelu Stok w Wiśle.

 

Pierwszego dnia w Katowicach uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach z zakresu: chirurgii, które poprowadził, Petr Srenk (Dip. ECVN), anestezjologii z dr n. wet. Piotrem Skrzypczakiem oraz okulistyki z dr hab. n. wet. Marcinem Lew.

Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych,w hotelu Stok w Wiśle, odbyła się Sesja Praktyków Vetoquinol, podczas której wykłady:Wpuszczony w kanał czyli co się dzieje z kanałem słuchowym po podaniu leku oraz Wybór Joanny czyli prawidłowy wybór antybiotyku-przypadki kliniczne wygłosiła dr n. wet. Joanna Karaś -Tęcza.

 

 

Tradycyjnie, główna część konferencji rozpoczęła się w sobotę. XX Jubileuszowe Śląskie Warsztaty Diagnostyczne zainaugurował prezes Stowarzyszenia dr Marcin Bojarski, który z okazji dwudziestolecia istnienia Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej złożył oficjalne podziękowania członkom Rady Naukowej ze strony władz Stowarzyszenia.

 

 

Następnie swój wykład wygłosił Andrzej Kruszewicz, ornitolog, podróżnik, założyciel i szef Azylu dla Ptaków w warszawskim zoo, dyrektor warszawskiego zoo od 1 stycznia 2009, autor książki Hipokryzja. Nasze Relacje Ze Zwierzętami. W swoim wystąpieniu podzielił się przemyśleniami na temat postaw ludzi przyjmowanych wobec zwierząt w społeczeństwach rozwijających się, rozwiniętych oraz zamożnych. Prowadzący poświęcił sporo uwagi zwierzętom gospodarskim, dzikim, laboratoryjnym, domowym oraz hodowanym w celach rozrywkowych do pracy w zoo lub cyrkach. Wspólnie z uczestnikami przyjrzał się wielu absurdalnym i często niemoralnym zachowaniom ludzi, zmieniającym się w zależności od sposobu postrzegania wartości zwierząt.

 

 

Kolejne wystąpienie charyzmatycznego Petra Srenka zdecydowanie porwało zgromadzonych na sali uczestników. Jego pełen ekspresji wykład dotyczył metod postępowania zachowawczego i operacyjnego w chorobach kręgosłupa małych zwierząt. Wykładowca podzielił się serią własnych doświadczeń prezentując konkretne przykłady na slajdach oraz filmach.

 

 

Bardzo ciekawe wykłady wygłosili również tego dnia: prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz – Współczesne metody diagnostyki i operacyjnego leczenia wybranych chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego u psów, prof. dr hab. Andrzej Pomianowski – Malformacja Chiariego i jamistość rdzenia kręgowego u psów oraz dr Anna Łojszczyk-Szczepaniak – Radiografia i tomografia komputerowa w wybranych chorobach nabytych kręgosłupa. Równolegle do nich uczestnicy mogli wziąć udział w sesji poświęconej okulistyce. Swoimi doświadczeniami dzielili się na niej: dr hab. n. wet. Marcin Lew, dr hab. Marcin Wrzosek oraz dr Olga Kraszewska.

 

 

Dzień zwieńczyła spontaniczna inicjatywa Vetonurek, podczas której lekarze postanowili uczcić jubileuszowe spotkanie w Wiśle, nurkując w hotelowym basenie ze specjalnie przygotowanym na tą okazję sprzętem. Ukoronowaniem dnia był również uroczysty bankiet, który jak co roku stanowił świetną okazję do integracji środowiska.

 

 

Ostatniego dnia konferencji wykłady zostały poświęcone zagadnieniom z zakresu neurologii i neurochirurgii. Dr n. med. Piotr Skrzypczak dużo uwagi poświęcił ocenie bólu u pacjenta oraz adekwatnej do niego reakcji, prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki szczegółowo omówił zagadnienia medycyny regeneracyjnej w neurologii natomiast dr hab. Marcin Wrzosek skupił się na zaawansowanych technikach diagnostycznych i leczniczych mózgowia oraz wykorzystaniu MRI w diagnostyce chorób rdzenia kręgowego.

 

 

XX Jubileuszowe Śląskie Warsztaty Diagnostyczne jak co roku zgromadziły ogromną ilość słuchaczy, wystawców i gości. Czy przyszłoroczna konferencja powtórzy tegoroczny sukces dowiemy się już za rok podczas kolejnej edycji organizowanej ponownie we wnętrzach Hotelu Stok w Wiśle.

 

 

 

 

Źródło i zdjęcia: 

redakcja

 

 

Nasi klienci