Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Zawarto Porozumienie Wielkopolskie

KILW26 czerwca w Wolsztynie, odbyło się spotkanie środowiska weterynaryjnego, na którym zawarto Porozumienie Wielkopolskie. Jego sygnatariuszami zostały Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” oraz Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii.

Celem Porozumienia jest konsolidacja wszystkich organizacji reprezentujących lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, podwyższenie wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii, prowadzenie akcji medialnej mającej na celu upublicznienie problematyki związanej z zawodem lekarza weterynarii, a w przypadku braku realizacji celów, o których mowa wyżej, przygotowanie do ogólnopolskiego protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Tekst Porozumienia oraz uchwały dotyczące sytuacji płacowej i podwyższenia wynagrodzeń, a także Pisma do premier Ewy Kopacz dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

KILW, J.A.

Nasi klienci