Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Chirurgia w Katowicach

29 – 30 listopada 2013 roku miała miejsce Konferencja Chirurgiczna Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej „Nowoczesna diagnostyka i terapia chirurgiczna schorzeń kręgosłupa: syndrom lędźwiowo-krzyżowy psów”. Niemal 100 lekarzy wzięło udział w warsztatach i wykładach, które prowadził m.in. znany specjalista z Wielkiej Brytanii dr Turlough O’Neill.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty, które przeprowadzono w dwóch grupach tematycznych. Pierwsza grupa, pod okiem dr Turlough O’Neilla (ECVS Dip.), zajęła się kwestią techniki operacyjnej w terapii schorzeń kręgosłupa. W zajęciach tych wzięło udział 35 lekarzy.

Drugie zajęcia, prowadzone w Klinice Weterynaryjnej Giszowiec przez dr. Janusza Bieżyńskiego z Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dotyczyły desmurgii dla lekarzy i techników. W zajęciach wzięły udział 23 osoby.

KONFERENCJA

Drugiego dnia w Hotelu Park Diament w Katowicach odbyła się część wykładowa. Rozpoczął ją był 3-godzinny wykład Turlough O’Neilla. Na początku omówił on zasady chirurgicznych interwencji w schorzeniach kręgosłupa, by w następnej części przejść do wykorzystania nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w planowaniu postępowania chirurgicznego. – Większość lekarzy, którzy potrzebują czegoś tu i teraz, wykonają mielogram. Natomiast dyskografia? Owszem, można ją zrobić, da się to zrobić. Czy ja ją wykonuje? Nie. Ale jeśli ktoś jest naprawdę zdesperowany… – mówił. – Złotym standardem jest rezonans magnetyczny. Jeżeli możemy wykonać jedno i tylko jedno zdjęcie – wybieramy właśnie MRI – podkreślał.

Po omówieniu zagadnień diagnostycznych T. O’Neill przeszedł do kwestii leczenia. Zwracał uwagę na stosowanie właściwych leków. – Przez 10 lat dawałem wszystkim psom tramadol. Przestałem, kiedy sam wziąłem ten lek i przekonałem się, że nie usuwa bólu. Sprawia tylko, że ból jest nam obojętny. Było to okropne doznanie – opowiadał. – Operuję, kiedy są nawroty, rozległy, niedający się kontrolować ból, neurologiczne ubytki – mówił.

W ostatniej części omówił wytyczne dotyczące zasad opieki pooperacyjnej, rehabilitacji i farmakologii.

Kolejnym punktem programu było 2-godzinne wystąpienie dr. Marcina Wrzoska (ECVN Dip.) z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów UP we Wrocławiu. Poruszył on zagadnienie zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego jako następstwa urazów, zapaleń i schorzeń degeneracyjnych. Omówił też zasady wykorzystania MRI w różnicowaniu zaburzeń rdzenia kręgowego oraz aktualne wytyczne dotyczące postępowania.

Ponadto wykłady wygłosili przedstawiciele Śląskiego Centrum Weterynaryjnej Diagnostyki Obrazowej – MRI oraz firmy Vetoquinol.

W części wykładowej Konferencji wzięło udział ok. 70 osób. (MC)

Nasi klienci