Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Kurs RTG

8 grudnia w Klinice Weterynaryjnej Giszowiec w Katowicach odbył się Kurs radiologii schorzeń układu ruchu psów. Organizowały go Sekcja Diagnostyki Obrazowej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt oraz MKJ Radiologia.

Pierwsza część poświęcona została zagadnieniom technicznym związanym z RTG. Poprowadził ją Jakub Podlaszuk z MKJ Radiologia. Omówił zasady wykonywania radiogramów zarówno za pomocą aparatów analogowych, jak i cyfrowych oraz zasady ustawienia właściwych parametrów naświetlania. Wskazał też różnice pomiędzy danymi typami urządzeń. Zaś Ernest Skórka z MKJ Radiologia omówił kwestie prawne związane z RTG.

W drugiej części kursu w swoim pierwszym wykładzie dr Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska najpierw zajęła się zagadnieniem artefaktów w badaniu RTG, a następnie omówiła kwestię oceny jakości technicznej radiogramu. Drugi wykład dr Pietsch-Fulbiszewska poświęciła budowie układu kostnego psa i metodom badania dysplazji. (MC)

 

Nasi klienci