Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Seminarium „Systemy Biolog”

Dzięki współpracy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i firmy BioMaxima SA 5 grudnia w Katowicach odbyło się seminarium „Systemy Biolog – przełomowa technologia identyfikacji i fenotypowania mikroorganizmów oraz komórek ssaczych”.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z unikalną technologią identyfikacji drobnoustrojów i fenotypowania komórek oraz skonfrontowanie doświadczeń dotychczasowych użytkowników systemów Biolog.

Seminarium rozpoczęło wystąpienie dr inż. Doroty Nowak-Ziatyk (BioMaxima SA, Gdańsk), będące wprowadzeniem do tematyki identyfikacji i fenotypowania komórek przy użyciu systemów Biolog.

Kolejny wykładowca – Andre Chouankam (Biolog, UK) – szczegółowo omówił technologię mikromacierzy fenotypowych i zaprezentował szeroki panel możliwości ich zastosowania. Następnie dr hab. Magdalena Frąc (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin) przedstawiła praktyczne aspekty zastosowania systemów Biolog w prowadzonych przez jej zespół badaniach różnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów w próbkach środowiskowych. Seminarium zakończyła dr hab. Grażyna Płaza (IETU, Katowice) wystąpieniem o współczesnych metodach badań w mikrobiologii środowiskowej.

W seminarium wzięło udział ponad 30 naukowców i pracowników firm świadczących usługi z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej, w tym przedstawiciele Uniwersytetów Opolskiego, Śląskiego i Rzeszowskiego, Politechniki Wrocławskiej, Akademii im. Jana Długosza z Częstochowy oraz Europejskiego Centrum Ekohydrologii PAN z Łodzi.

Materiał filmowy z seminarium jest dostępny na stronie internetowej:
www.biomaxima.com (AP)

Nasi klienci