Dermatologia w Starych Jabłonkach

Już po raz dwunasty odbyły warsztaty dermatologiczne organizowane przez sekcję dermatologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Temat tegorocznej edycji brzmiał „Neonatologia, pediatria, histopatologia”.

Ponad 100 lekarzy weterynarii z całej Polski zawitało w połowie listopada do hotelu Anders w Starych Jabłonkach, żeby wziąć udział w tegorocznych warsztatach. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów Jana Declercqa i Doroty Pomorskiej-Handwerker, a także wziąć udział w bankiecie i Pododermatonie – czyli nocnych zawodach biegowych, które w tym roku wygrał dr Jacek Mederski. Warsztaty zorganizowane zostały przy współudziale Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

MC

Nasi klienci