Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Wystawa z okazji 150-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Pan Łukasz Balcer na tle wystawy.

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Pan Łukasz Balcer na tle wystawy.

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”. Tak określił w swym słynnym przesłaniu odniesienie do historii Józef Piłsudski, który w 1935 r. ufundował nowe przytulisko dla psów bezdomnych w Golędzinowie, kiedy odnalazł w tej miejscowości swojego zagubionego psa.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce w tym roku obchodzi 150 lat swego istnienia, jako najstarsza organizacja broniąca praw zwierząt w naszym kraju. Lata mijają, a zwierzęta nadal cierpią, prześladowane przez człowieka. 500 naszych inspektorów każdego dnia walczy o dobro naszych braci mniejszych. Co roku zgłaszanych jest do TOZ od 5 do 6 tysięcy przypadków znęcania nad zwierzętami. Żadnego z nich nie zostawia się bez pomocy. TOZ prowadzi 17 Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt na terenie całego kraju, w których ratuje tysiące zwierząt, a setki z nich odnajdują upragniony dom i serce człowieka. Członkowie Towarzystwa z ponad 80 Oddziałów codziennie pracują społecznie nad poprawą warunków bytowych zwierząt i ich dobrostanu w prawie całej Polsce.

Z okazji 150-lecia TOZ Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przygotował wystawę dokumentującą historię i działania Towarzystwa, które od wielu lat uczestniczy w tworzeniu prawa ochrony zwierząt w Polsce.

TOZ

Nasi klienci