Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego z Akademią Fredwet

W Przychodni Weterynaryjnej Animal Center w Warszawie 29 listopada odbyły się warsztaty z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej układu moczowego organizowane przez Akademię Fredwet. Zajęcia prowadziła dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus, autorytet w weterynaryjnej diagnostyce ultrasonograficznej i dopplerowskiej.

W szkoleniu uczestniczyło 15 osób, z których większość stanowili lekarze wykonujący badanie USG w swojej codziennej praktyce.

Zajęcia podzielone były na część wykładową i praktyczną. Pierwsza z nich poświęcona została na omówienie zagadnień: przydatności badania USG w diagnostyce chorób nerek (m.in. choroby miąższowe nerek i moczowodów, zmiany nowotworowe, ocena miedniczek nerkowych, kamica układu moczowego), diagnostyki pęcherza moczowego (zmiany zapalne i o charakterze rozrostowym oraz nieprawidłowości cewki moczowej), a także oceny przestrzeni zaotrzewnowej i nadnerczy. Podczas części praktycznej uczestnicy szkolenia wykonywali badania ultrasonograficzne pacjentów ze schorzeniami układu moczowego.

Warsztaty organizowane przez Akademię Fredwet przeznaczone są zarówno dla lekarzy weterynarii zaczynających swoją przygodę z ultrasonografią (warsztaty dla początkujących), jak i bardziej doświadczonych, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w tej dziedzinie. Dla tych drugich proponowane są warsztaty tematyczne, jak: biopsja pod kontrolą USG, ostre choroby jamy brzusznej, stany zagrożenia życia, ultrasonografia dopplerowska, gastroenterologia czy wreszcie wspomniany układ moczowy.

AP

Nasi klienci