Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

„Egzotyka okiem praktyka” po raz drugi

V01_1

28 maja 2016 r. odbyła się druga studencka konferencja pod tytułem „Egzotyka okiem praktyka”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Mephitis przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wzięło w niej udział 205 studentów medycyny weterynaryjnej z różnych uczelni w Polsce.

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy z zakresu chorób, farmakoterapii, utrzymania i profilaktyki zwierząt egzotycznych (małych ssaków, ptaków ozdobnych i gadów). Konferencję rozpoczął dr Matteo Oliveri z Uniwersytetu Nauk Weterynaryjnych i Farmaceutycznych w Brnie swoim pierwszym wykładem pt. „Medicine of crocodilians”. W wykładzie przedstawione zostały istotne informacje na temat pochodzenia i utrzymania krokodyli. Następnie przytoczono najczęstsze choroby krokodyli występujące w hodowli oraz sposoby ich leczenia wraz z profilaktyką. Kolejny wykład dr. Oliveri pt. „Reptile neurology” zapoznał uczestników konferencji z budową anatomiczną układu nerwowego gadów. W dalszej kolejności prelegent przedstawił, w jaki sposób gady przejawiają prawidłowe odruchy neurologiczne, a następnie omówił neuropatie u nich występujące. Wykłady wygłosili również znani polscy specjaliści: dr Wojciech Hildebrand (występowanie chłoniaka u tchórzofretek), dr Józef Galli (najczęściej popełniane błędy preanalityczne), lek. wet. Ewelina Stanicka („Diagnostyka niedokrwistości drobnych ssaków”), dr Anna Woźniak-Biel (częste błędy w utrzymaniu ptaków ozdobnych, diagnostyka i leczenie najczęstszych zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i pasożytniczych). Zwieńczeniem konferencji był wykład dr. Tomasza Piaseckiego, który omówił możliwości diagnostyczne z użyciem endoskopii i tomografii komputerowej w rozpoznawaniu i leczeniu schorzeń jamy nosowej i zatok przynosowych u królików.

 

Ariel Miroński, członek SKN Mephitis

Nasi klienci