Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy uruchamia nowe moduły Bazy Danych Odpadowych

W związku z planowanym od 1 stycznia 2020 r. udostępnieniem użytkownikom kolejnych modułów Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy uruchomił dziś w trybie produkcyjnym pełną wersję Bazy. Użytkownicy zyskają dostęp do nowych funkcji, które będą mogli przetestować przed oficjalnym startem systemu.

 

W okresie od produkcyjnego uruchomienia systemu do końca grudnia 2019 r. użytkownicy podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze-BDO będą mogli skorzystać z funkcji związanych z modułami elektronicznych wniosków i ewidencją odpadów. Nowości umożliwią między innymi zaplanowanie, zatwierdzenie karty przekazania odpadów (KPO) i karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) na rok 2020 i wygenerowanie dla nich potwierdzenia. Umożliwią także zweryfikowanie kompletności danych znajdujących się w systemie w zakresie danych identyfikujących podmiot oraz miejsc prowadzenia działalności oraz zapoznanie się z funkcjami modułu wniosków, m.in. poprzez tworzenie wniosków roboczych (bez możliwości ich wysłania).

 

 

Znaczna większość podmiotów gospodarczych powinna już mieć konto w Rejestrze-BDO. Od dziś użytkownicy przedsiębiorstw nieposiadających wpisu w Rejestrze-BDO, po zalogowaniu do systemu BDO poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE), czyli potwierdzeniu tożsamości osoby fizycznej przez Węzeł Krajowy, będą mogli utworzyć roboczy wniosek rejestrowy – wysłanie wniosku będzie możliwe w 2020 roku. Pragnę przypomnieć, że od 1 stycznia brak konta w BDO uniemożliwi prowadzenie jakichkolwiek działań w obszarze gospodarki odpadami. A działalność w tym obszarze bez wymaganego wpisu do Rejestru-BDO zagrożone jest karą do 1 miliona złotych

Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

 

 

Osoby testujące funkcjonalności BDO do końca 2019 r. muszą pamiętać, że konta użytkowników oraz miejsca prowadzenia działalności dodane w systemie po produkcyjnym jego uruchomieniu nie będą usuwane przez administratora systemu. To samo dotyczy kart przekazania odpadów (KPO) i kart przekazania odpadów komunalnych (KPOK) zaplanowanych na rok 2020, o statusie „Planowana”, „Zatwierdzona” i „Potwierdzenie wygenerowane”. Ponieważ zgodnie z ustawą o odpadach konieczność prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania wniosków za pośrednictwem BDO będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 roku, z systemu zostaną usunięte: wszystkie karty przekazania odpadów (KPO) i karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK), które zostały wystawione na rok 2019 oraz wszystkie wprowadzone w nich wpisy.

 

 

Jestem dumny, że resort środowiska jest twórcą tak zaawansowanego w skali Unii Europejskiej systemu integrującego informacje o wytwarzających, transportujących, przetwarzających i zagospodarowujących odpady z rzeczywistymi danymi o strumieniu odpadów. Nadrzędnym celem Bazy jest uszczelnienie systemu gospodarki odpadami w Polsce, lepszy nadzór i planowanie. W skrócie: chodzi nam o rzeczywistą ochronę środowiska i efektywny odzysk i recykling surowców. Jestem przekonany, że BDO w kształcie dostępnym od 1 stycznia spełni pokładane w niej oczekiwania

Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu

 

Źródło: Państwowy Instytut Badawczy

Zdjęcie:Fotolia

 

 

 

 

Nasi klienci