Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Mastocytoma, czyli guz z komórek tucznych

Pacjent:

Pies, labrador retriever, kastrowana samica, 8 lat.

Wywiad:

Pacjent skierowany na konsultację onkologiczną z rozpoznaniem histopatologicznym usuniętego guza skórnego: mastocytoma G2. Po 4 tygodniach od pierwszego zabiegu nowy guz średnicy 2 cm. Guz usunięto, zalecono chemioterapię. Ze względu na brak zgody właścicieli na leczenie wykonywano regularne kontrole: po 2 mies. od zabiegu w THERIOS stwierdzono niewielkie guzki przerzutowe w płucach, po kolejnym miesiącu pojawił się nowy guz skórny.

Badanie kliniczne:

Pod pachą twardy guz, bolesny, zaczerwieniony, o podwyższonej temperaturze miejscowej, w kilku miejscach widoczne pęknięcia z sączącym się surowiczo-krwistym płynem. Temp. wewnętrzna 39,7°C. Pacjentka osłabiona. Pobrano krew do badań oraz wykonano biopsję cienkoigłową z guza.

Badania dodatkowe:

Morfologia krwi: RBC 5,96 T/l (5,5-8,5), Ht 46,8% (37-55), Hb 13,8 g/dl (12-18), MCV 78,6 fl (60-77), MCH 23,2 pg (18,5-30), MCHC 29,6 g/dl (30-37,5), płytki krwi: 240 G/l (175-500), WBC 9,95 G/l (5,5-16,9).

Badanie cytologiczne bioptatu:

Preparat bogatokomórkowy. Obecne liczne komórki o niskim stosunku wielkości jądra do cytoplazmy (N : C). Jądra okrągłe do owalnych, obecne jąderka, w większości komórek jądra przysłonięte przez ziarnistości. W cytoplazmie komórkowej obecne ziarnistości: okrągłe, drobne, fioletowe; w większości komórek ziarnistość obfita, w niektórych skąpa. Tło preparatu pokryte ziarnistościami. Obecne średnioliczne eozynofile.

Rozpoznanie: Wznowa guza komórek tucznych.

Fot. 1: Biopsja cienkoigłowa z guza z komórek tucznych. 1– komórka tuczna: jądro komórkowe okrągłe, częściowo przysłonięte przez ziarnistość cytoplazmatyczną. 2 – eozynofil: różowa ziarnistość cytoplazmatyczna, dwusegmentowane jądro komórkowe. 3 – erytrocyty. W tle preparatu widoczne fioletowe ziarnistości. Barwienie: Hemastain, pow. 100x.

Fot. 1: Biopsja cienkoigłowa z guza z komórek tucznych. 1– komórka tuczna: jądro komórkowe okrągłe, częściowo przysłonięte przez ziarnistość cytoplazmatyczną. 2 – eozynofil: różowa ziarnistość cytoplazmatyczna, dwusegmentowane jądro komórkowe. 3 – erytrocyty. W tle preparatu widoczne fioletowe ziarnistości. Barwienie: Hemastain, pow. 100x.

Fot. 2: Biopsja cienkoigłowa z guza z komórek tucznych. 1 – nowotworowe komórki tuczne: jądra komórkowe okrągłe, w dwóch komórkach przysłonięte przez ziarnistości. Nieznaczna anizocytoza. Znaczne różnice w uziarninowaniu komórek: ziarnistość od obfitej do skąpej. 2 – erytrocyty. W tle preparatu widoczne granatowo-fioletowe ziarnistości. Barwienie: Hemastain, pow. 100x.

Fot. 2: Biopsja cienkoigłowa z guza z komórek tucznych. 1 – nowotworowe komórki tuczne: jądra komórkowe okrągłe, w dwóch komórkach przysłonięte przez ziarnistości. Nieznaczna anizocytoza. Znaczne różnice w uziarninowaniu komórek: ziarnistość od obfitej do skąpej. 2 – erytrocyty. W tle preparatu widoczne granatowo-fioletowe ziarnistości. Barwienie: Hemastain, pow. 100x.

Fot. 3: Biopsja cienkoigłowa guza z komórek tucznych. Nowotworowe komórki tuczne: duże komórki wypełnione ziarnistością cytoplazmatyczną przysłaniającą jądra komórkowe. Pozostałe komórki z niewielką ilością ziarnistości. Barwienie: Hemastain, pow. 100x.

Fot. 3: Biopsja cienkoigłowa guza z komórek tucznych. Nowotworowe komórki tuczne: duże komórki wypełnione ziarnistością cytoplazmatyczną przysłaniającą jądra komórkowe. Pozostałe komórki z niewielką ilością ziarnistości. Barwienie: Hemastain, pow. 100x.

Rokowanie:

Ze względu na zły stan zdrowia pacjentki zalecono eutanazję.

Komentarz:

Mastocytoma, czyli guz z komórek tucznych, jest zaliczany do nowotworów okrągłokomórkowych. Komórki zawierają metachromatyczne ziarnistości bogate w histaminę i heparynę. Cechą charakterystyczną są eozynofile, które występują w sąsiedztwie komórek nowotworowych. Pod wpływem drażnienia mechanicznego możliwa jest degranulacja komórek i miejscowy odczyn zapalny. Guzy z komórek tucznych należy usuwać z dużym zapasem tkanki. Możliwa jest chemioterapia uzupełniająca zabieg.


Autorzy i zdjęcia:

lek. wet. Maja Ingarden, dr n. wet. Jacek Ingarden
Przychodnia Weterynaryjna THERIOS, Myślenice

 

Nasi klienci