Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Międzynarodowa Konferencja „Technologie Wspomaganego Rozrodu – stan aktualny i najbliższe perspektywy” 21-22.03.2019r., Toruń

Konferencja organizowana jest przez Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej, Centrum Weterynarii UMK w Toruniu przy współudziale Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN. Patronat honorowy nad konferencją przyjął JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn.

Konferencja jest pierwszą tego rodzaju w województwie kujawsko-pomorskim. Zapoczątkowuje cykl spotkań, których celem naczelnym jest przekaz informacji dotyczący rozwoju technik wspomaganego rozrodu, z uwzględnieniem nowych technologii i ich wykorzystania w praktyce weterynaryjnej u zwierząt. Swój przyjazd potwierdzili prelegenci z zagranicy m.in. Danii, Niemiec, Francji, Węgier i Chin a także przedstawiciele nauki z polskich ośrodków akademickich: Krakowa, Wrocławia, Szczecina, Lublina i innych. Planujemy także szeroki udział doktorantów i studentów kół naukowych, którzy będą mieli możliwość prezentacji swoich osiągnięć. Część referatów zostanie opublikowana w języku angielskim na łamach stworzonego niedawno czasopisma „Translational Research in Veterinary Science”.

Tematem przewodnim Konferencji są technologie wspomaganego rozrodu (ART – Assisted Reproduction Technologies), które z powodzeniem wykorzystywane są w rozrodzie psów i kotów, zwierząt gospodarskich oraz koni. Konferencja porusza zagadnienia z 3 głównych dziedzin: embriotransferu, sterowania rozrodem i sztucznej inseminacji. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń i prowokowanie twórczej, kreatywnej rozmowy ludzi nauki i praktyki. Prezentowane tematy mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności wspomnianych technik w Polsce.

Nasi klienci