Naczyniakomięsak u psa w rozmazie krwi – przypadek kliniczny

Słowa kluczowe:

naczyniakomięsak, niedokrwistość, erytroblast, akantocyt, keratocyt, sferocyt, małopłytkowość

Key words:

haemangiosarcoma, anaemia, erythroblast, acanthocyte, keratocyte, spherocyte, thrombocytopenia.

Bez nazwy-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy:

lek. wet. Maja Ingarden, dr n. wet. Jacek Ingarden
Przychodnia Weterynaryjna THERIOS

 

Zdjęcia :

z archiwum autorów

Nasi klienci