Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Naczyniakomięsak u psa w rozmazie krwi – przypadek kliniczny

Słowa kluczowe:

naczyniakomięsak, niedokrwistość, erytroblast, akantocyt, keratocyt, sferocyt, małopłytkowość

Key words:

haemangiosarcoma, anaemia, erythroblast, acanthocyte, keratocyte, spherocyte, thrombocytopenia.

Bez nazwy-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy:

lek. wet. Maja Ingarden, dr n. wet. Jacek Ingarden
Przychodnia Weterynaryjna THERIOS

 

Zdjęcia :

z archiwum autorów

Nasi klienci