Niedokrwistość pokrwotoczna jako efekt uboczny stosowania NSAID’S – opis przypadku

Autor:

lek. wet. Adam Brandwein
Śląskie Laboratoria Analityczne
Gabinet dla Małych Zwierząt „Dogvet”, Chorzów

Bez nazwy-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi klienci