Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “KrakWet” – postępy w naukach weterynaryjnych i biotechnologii zwierząt Kraków 27 lutego 2020 r. Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „KrakWet” – postępy w naukach weterynaryjnych i biotechnologii zwierząt realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Celem Konferencji jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych badań oraz zagadnień z dziedziny szeroko pojętej weterynarii i biotechnologii zwierząt. Podczas spotkania będziemy poruszać zagadnienia związane ze zdrowiem i leczeniem zwierząt, ich żywieniem, biotechnologią oraz badaniem ich zachowań.

Wydarzenie skierowane jest do lekarzy weterynarii, techników weterynaryjni, studentów i pracowników wydziałów weterynarii, studentów i pracowników wydziałów nauk o zwierzętach, przedstawicieli firm zajmujących się zdrowiem i żywieniem zwierząt, biotechnologów/biologów prowadzących badania z zakresu tematycznego konferencji, dietetyków zwierzęcych, behawiorystów zwierząt, entomologów oraz pasjonatów tematu. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, prezentacji wyników badań uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych.

Wierzymy, że merytoryczna dyskusja oraz wymiana wiedzy na tematy poruszane na konferencji przyczyni się do zwiększenia poziomu prowadzonych badań oraz będzie okazją do nawiązania nowych znajomości, co prowadzić będzie do powstania nowych zespołów badawczych.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja uczestnictwa trwa do 11 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-weterynaryjna.pl/

Nasi klienci