Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

PerfectVet – Lubelskie Weterynaryjne Centrum Szkoleniowe

PrintZ początkiem stycznia rozpoczęło działalność Lubelskie Weterynaryjne Centrum Szkoleniowe PerfectVet. Centrum powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska weterynaryjnego na profesjonalne szkolenia specjalistyczne z zakresu medycyny weterynaryjnej, nakierowane na praktyczne aspekty zawodu lekarza weterynarii. Miesięcznik „Weterynaria” jest partnerem medialnym przedsięwzięcia. 

Ideą przyświecającą działaniu PerfectVet jest propagowanie najnowszej specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej. Ideę tę będzie wdrażać w życie poprzez regularne organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych, a także praktycznych warsztatów dla lekarzy weterynarii, techników weterynaryjnych oraz studentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej. PerfectVet ściśle współpracuje z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dzięki którego wsparciu gwarantuje uczestnikom organizowanych przez nie wydarzeń kontakt z wysokiej klasy specjalistami jak i specjalistycznym sprzętem.

Konferencje tematyką będą obejmowały takie moduły medycyny weterynaryjnej jak: choroby transmisyjne, dermatologia, endokrynologia, kardiologia, okulistyka, onkologia, radiologia, stomatologia, choroby gryzoni i zwierząt egzotycznych. Poszczególne moduły objęte są patronatem wyjątkowych specjalistów konsultujących tematykę szkoleń i czuwających, by skupiały się one na kluczowych problemach danej dziedziny medycyny weterynaryjnej.

 

Plakat średni-1

Nasi klienci