Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce

22 listopada w hotelu Andels w Łodzi odbyła się Międzynarodowa Konferencja Radiologiczno-Chirurgiczna „Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce”. Głównym prelegentem był prof. Donald E. Thrall ze Stanów Zjednoczonych, wybitny specjalista z zakresu weterynaryjnej diagnostyki obrazowej.

Po ubiegłorocznej lubelskiej konferencji „Współczesne techniki obrazowe w praktyce klinicznej” było to drugie z cyklu spotkań poświęconych diagnostyce obrazowej zorganizowanych przez Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna oraz sekcję diagnostyki obrazowej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

Główną część konferencji stanowiły wykłady prof. Donalda Thralla z Ross University of Veterinary Medicine w New Jersey, autora podręcznika „Diagnostyki radiologicznej w weterynarii” (Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology). Swoje wystąpienia poświęcił on zagadnieniom: zastosowania radiografii i tomografii komputerowej w diagnostyce niekardiologicznych chorób klatki piersiowej u psów, cechom nowotworów zatok nosowych w badaniu RTG, TK i MRI u psów i kotów, leczeniu nowotworów z zastosowaniem radioterapii oraz mielografii, TK i MRI w diagnostyce rdzenia kręgowego u psów.

– Radiografia ciągle jest głównym badaniem w diagnostyce chorób śródpiersia, jednak tomografia komputerowa pozwala z większą dokładnością określić obszary zajęte anatomicznie procesem chorobowym. Radiografia została zastąpiona już jednak przez tomografię komputerową jako metoda z wyboru w przypadku diagnostyki guzów zatok nosowych. Także stosowanie rezonansu magnetycznego ma tutaj uzasadnienie – mówił. Podczas wykładów szczegółowo omawiał zastosowanie tych narzędzi diagnostycznych, jak również zagadnienie radioterapii, która pozostaje raczej alternatywną metodą terapii paliatywnej.

Oprócz Donalda Thralla swoje wykłady przedstawili także polscy specjaliści. Prof. Andrzej Pomianowski poruszył zagadnienie jamistości rdzenia kręgowego u psów, dr Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska omówiła zastosowania ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce małych zwierząt, zaś dr Beata Degórska – zastosowania endoprotez w leczeniu stawu biodrowego. Całości dopełniła prezentacja Sebastiana Strobla na temat technologii obrazowania rentgenowskiego.

Tematyka konferencji oraz przyjazd prawdziwej gwiazdy weterynaryjnej diagnostyki obrazowej przełożyły się na duże zainteresowanie ze strony lekarzy weterynarii. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób.

MC

Nasi klienci