Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Po co zwierzakowi codzienny harmonogram dnia ?

W dzisiejszych czasach każdy z nas żyje szybko, intensywnie. Jesteśmy ciągle w biegu, w niedoczasie, przez co bywamy podirytowani i często narzekamy na swój los. Taka codzienna nerwowa egzystencja na dłuższą metę bywa męcząca i nie prowadzi do niczego dobrego. Dlatego warto zadbać o równowagę wewnętrzną w swoim życiu już dziś . Warto zaplanować kolejny dzień tak , by poza codziennymi obowiązkami znalazł się czas na odpoczynek, błogie lenistwo, na wszystko to, co dla nas jest ważne, pożyteczne, przyjemne.

Nie bez powodu piszę o tym, gdyż wiem, że wiele osób właśnie w tym momencie uświadomi sobie, że ich codzienne życie nie jest do końca zorganizowane, a czasami bywa nawet chaotyczne. Nadszedł więc czas, by wprowadzić zmiany, ograniczyć stres i zminimalizować następstwa działań podejmowanych pod presją czasu. W takiej przeorganizowanej, bardziej uporządkowanej codzienności z pewnością będzie żyło się łatwiej i przyjemniej.

Poza tym pamiętajmy o tym , że pula naszych negatywnych emocji ,powstałych choćby z powodu frustracji , szybko udziela się pozostałym domownikom, w tym również naszym zwierzętom. Czworonogi szybko wychwytują zmiany nastroju u właściciela. Emocje po prostu udzielają się z naszym zwierzętom. W domu, w którym panuje nerwowa atmosfera, pupil nie będzie czuł się komfortowo. Codzienność z negatywnym wydźwiękiem wzbudzać będzie w czworonogu tylko strach. Dlatego warto zadbać o to, by w naszym życiu zdecydowanie więcej było pozytywów niż negatywów. Tylko jak to zrobić ? Jak pokierować swoim życiem, by miało pozytywne brzmienie ?

Planowanie swoich codziennych aktywności

Przede wszystkim trzeba zacząć od siebie, od zmian w planowaniu swoich codziennych aktywności. Życie z planerem wcale nie jest trudne i uciążliwe . Dobrze opracowany planer pozwala lepiej funkcjonować, z sukcesem realizować podjęte działania i zaoszczędzić czas. Życie z ustalonym grafikiem w dużym stopniu ogranicza wiele sytuacji stresowych w naszym życiu, no i zdecydowanie poprawia nam samopoczucie. A jak wiadomo z optymistycznym nastawieniem do świata żyje się zdecydowanie lepiej . Ja żyję z grafikiem od dobrych dwóch dekad i wiem, że dzięki stałemu schematowi działania zachowuję spokój wewnętrzny i oszczędzam swój czas. Oczywiście od czasu do czasu wychodzę poza przyjęty schemat i robię coś spontanicznie, by poczuć dreszczyk emocji. Jednak na co dzień cenię sobie to, co jest mi znane, przewidywalne i sprawdzone.

Pewnie wielu osobom trudno będzie w to uwierzyć, ale większość przedstawicieli świata fauny ( zwierząt domowych, hodowlanych, dzikożyjących) należy do grona sympatyków stałego harmonogramu. Zwierzęta w swojej codziennej egzystencji cenią sobie spokój, przewidywalność ,rutynę. Wówczas czują się lepiej, pewniej, bezpieczniej. Dzięki temu nie muszą martwić się na zapas. Jednocześnie nie zużywają nadmiaru energii potrzebnej na wykonywanie wielu codziennych czynności. Działają w znany sobie sposób, przez co są mniej narażone na stres i jego skutki. W efekcie rzadziej przejawiają nietypowe zachowania, wpadają w panikę, bywają agresywne czy miewają zmienne, a nawet depresyjne nastroje. Ich życie emocjonalne jest wówczas ustabilizowane i o taką właśnie stałość, stabilność w życiu chodzi. Dlatego warto zadbać o to, by nasz pupil, który na co dzień towarzyszy nam w domowym zaciszu , funkcjonował w pewnym stałym rytmie dnia codziennego. Wówczas odnajdzie spokój wewnętrzny i nie będzie stwarzał właścicielowi wielu problemów natury behawioralnej. A zatem stworzenie takiego stałego grafiku dla czworonoga powinno być priorytetem dla każdego opiekuna, gdyż na dłuższą metę przynosi wiele korzyści, nie tylko dla zwierzaka, ale i dla samego właściciela.

Praca nad harmonogramem dnia dla czworonoga

Praca nad opracowaniem harmonogramu dnia dla czworonoga wymaga ze strony opiekuna dozy zaangażowania, czasu i cierpliwości. Do każdego zwierzaka zawsze należy podchodzić indywidualnie. Dla każdego zwierzaka zawsze trzeba opracować oddzielny grafik . Zanim zostanie on ostatecznie zaakceptowany i wprowadzony w życie czworonoga trzeba upewnić się, czy wszystkie codzienne potrzeby, wymagania zwierzaka zostały w nim uwzględnione. Dopiero potem można wprowadzić go w życie , w tzw. codzienny obieg .

Osobiście uważam, ze nikt nie zna lepiej zwierzaka niż jego opiekun. Przecież wspólnie spędzają większość czasu, żyjąc pod jednym dachem przez długie lata. Dlatego też właściciel nie powinien mieć większych trudności przy organizacji codziennego grafiku dla swojego podopiecznego. Oczywiście jeśli właściciel ma jakieś wątpliwości, to zawsze może skontaktować się ze specjalistą- behawiorystą. Behawiorysta fachowym okiem szybko wychwyci wszystkie ważne szczegóły w życiu zwierzaka i pomoże uwzględnić je w codziennym harmonogramie dnia czworonoga.

Opracowanie grafiku dla zwierzaka

Przy opracowywaniu grafiku dla zwierzaka powinno uwzględnić się wiele czynników, zależnych zarówno od czworonoga, jak i od właściciela. Z punktu widzenia zwierzaka istotne są elementy takie jak: wiek, płeć, przynależność rasowa, typ użytkowości czworonoga, stopień jego aktywności oraz aktualny stan zdrowia. Duże znaczenie ma również ocena stopnia wrażliwości emocjonalnej pupila. Pamiętajmy, że osobniki z natury wrażliwsze są bardziej narażone na działanie wszelkiego rodzaju stresorów. Gorzej też reagują na nadmiar bodźców w swoim otoczeniu i nagle dokonujące się zmiany w ich codziennym życiu. Nadwrażliwcom po prostu żyje się trudniej. Takie zwierzęta zdecydowanie szybciej denerwują się , łatwiej wpadają w panikę i częściej zachowują się nietypowo, nieracjonalnie w trudnych i nowych dla siebie sytuacjach. To w ich życiu priorytetem jest stabilizacja i przewidywalność. To one dają tym zwierzętom ogromne poczucie bezpieczeństwa, są pewnego rodzaju wentylem bezpieczeństwa, amortyzatorem.

Właściciel przy organizacji codziennego dnia z życia czworonoga nie może zapominać o swojej osobie. Przecież dla swojego pupila jest najważniejszy. Poza tym jest prawnym opiekunem zwierzaka. Musi zajmować się swoim czworonogiem właściwie , poświęcać mu czas, uwagę. Zwierzę to istota żywa, a nie zabawka, przedmiot. Ma swoje wymagania i codzienne potrzeby, którym opiekun musi sprostać. Dlatego każdy właściciel powinien spojrzeć na to ,jak wygląda jego własna codzienność. Powinien przyjrzeć się swojemu życiu zawodowemu, rodzinnemu i towarzyskiemu. Musi uwzględnić w nim swojego zwierzaka, gdyż codzienne harmonogramy opiekuna i zwierzaka powinny być spójne i powinny wzajemnie uzupełniać się .

Warto też dokonać obiektywnej oceny wzajemnej relacji, prześledzić wspólnie spędzony czas do tej pory. Opracowując grafik dla czworonoga trzeba uwzględnić również obecność pozostałych osób i zwierząt przebywających w domowym zaciszu, przyjrzeć się ich relacji, zażyłości między nimi a czworonogiem. Z pewnością wśród domowników jest ktoś, kto wiedzie prym, kto jest przewodnikiem stada . To najczęściej właśnie tej osoby zwierzę słucha się najbardziej , czując do niej największy respekt. To właśnie ta osoba ma decydujący wpływ na zwierzaka. Pewnie w hierarchii stada są też osoby, zwierzęta, nad którymi pupil próbuje dominować, przejmować nad nimi kontrolę. Warto przyjrzeć się tej nie do końca prawidłowej relacji i spróbować ją naprawić, nakierować na właściwy tor. Dobrze jest też zaangażować takie osoby jeszcze bardziej w pracę z zwierzakiem, z grafikiem czworonoga.

Codzienny schemat dnia pupila

W codziennym schemacie dnia pupila powinny obowiązywać pewne stałe ramy, zarówno te czasowe, jak i „aktywnościowe”. Pamiętajmy, że grafik czworonoga powinien być zrównoważony. Nie może mieć zbyt wielu luk, ale nie może być też zbyt przepełniony. W harmonogramie ważna jest stałość, przewidywalność, ale o tym pisałam już wcześniej . Oczywiście wprowadzanie w schemat pewnych modyfikacji jest możliwe. Ważne, by wprowadzanie zmian zawsze było uzasadnione, by uwzględniało dobro zwierzaka. Zmiany w harmonogramie powinny być dokonywane stopniowo i zawsze rozłożone w czasie. Najlepiej jest działać krok po kroku .Nie wolno niczego przyspieszać, gdyż skutki takich działań mogą być opłakane. Tempo wprowadzania zmian w życie pupila powinno być zawsze dostosowane do czworonoga, do jego reakcji, stopnia akceptacji zmian, do jego możliwości. Z nagłymi zmianami w życiu zwierzę może sobie po prostu nie poradzić.

Stałe punkty w harmonogramie dnia zwierzaka

We właściwie opracowanym harmonogramie dnia zwierzaka powinno znaleźć się kilka stałych punktów. W grafiku należy uwzględnić : żywienie, spacery higieniczne i krajoznawcze , trening posłuszeństwa, zabawę, pielęgnację, odpoczynek, wspólnie spędzony czas z opiekunem. Dodatkowo w przypadku zwierząt młodych w schemacie powinno uwzględnić się bardzo ważny w tym okresie życia trening czystości oraz dobrze poprowadzoną socjalizację ze światem zewnętrznym. Przy zwierzętach chorych, starych, po zabiegach operacyjnych, urazach, wypadkach ważne będzie uwzględnienie w harmonogramie dodatkowych czynności takich jak: leczenie, rehabilitacja, badania kontrolne. Osobiście uważam, że w planerze czworonoga powinno znaleźć się również miejsce na zaplanowanie kontrolnych badań, zabiegów profilaktycznych czy zabiegów pielęgnacyjnych.

Ważne, by ustalenia zawarte w harmonogramie zostały wprowadzone rzeczywiście w życie czworonoga i były kontynuowane każdego kolejnego dnia. Opracowanie planera to jedno, a korzystanie z niego i codzienne życie czworonoga z grafikiem, to już zupełnie inna sprawa. Ważne, by opiekun był zaangażowany w cały ten proces wprowadzania harmonogramu dnia w życie pupila, by aktywnie uczestniczył z czworonogiem w realizacji zawartych w nim wytycznych. Pamiętajmy, że zwierzę musi mieć czas, by „ogarnąć” grafik , by zaakceptować go, przyzwyczaić się do życia z planerem. Czworonogi na ogół szybko i sprawnie dostosowują się do zawartych w harmonogramie dnia wytycznych, zwłaszcza, że wiele z czynności objętych planerem jest im doskonale znanych i realizowanych w codziennym jeszcze „przedgrafikowym” życiu.

A zatem nie bójmy się harmonogramu dnia dla swojego zwierzaka. Ma on pozytywny wpływ na czworonoga, na jego codzienne życie. A przecież o komfort bycia i życia zwierzaka chodzi każdemu opiekunowi.

Autor :

LEK.WET./ BEHAWIORYSTA DAGMARA MIESZKIS-ŚWIĘCIKOWSKA

Nasi klienci