Powikłania pozabiegowe jako efekt ukrytej wady serca – opis przypadku

Autor:
lek. wet. Adam Brandwein
Śląskie Laboratoria Analityczne
Gabinet dla Małych Zwierząt „Dogvet”, Chorzów

hp2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi klienci