Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Praca i studia w Wielkiej Brytanii

praca w uk DSC02414W związku z dramatyczną sytuacją na rynku pracy coraz więcej lekarzy weterynarii decyduje się na emigrację zarobkową do innych krajów Unii Europejskiej, w tym szczególnie do Wielkiej Brytanii. Ze względu na popularność języka angielskiego w szkołach, niedrogie połączenia lotnicze, zniesienie granic i wiz na terenie Unii Europejskiej, podróżowanie na wyspy stało się dziecinnie łatwe i tanie. Polski dyplom lekarza weterynarii jest akceptowany w pozostałych krajach Unii Europejskiej i nie wymaga nostryfikacji, jak to ma miejsce w USA.

 

REJESTRACJA W ROYAL COLLEGE OF VETERINARY SURGEONS

Aby rozpocząć pracę w Wielkiej Brytanii, należy zacząć od rejestracji w Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS).

Opłata rejestracyjna do 30 września 2014 r. wynosi 299 GBP, zaś od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r. – 150 GBP. Dla tegorocznych absolwentów opłata to 150 GBP.

Aby zarejestrować się w RCVS, należy osobiście udać się na przysięgę do Londynu. Odbywa się ona o godzinie 11:00 w większość wtorków i piątków w biurze w Westminster, a szczegółowe daty można znaleźć na stronie internetowej RCVS1. W celu ustalenia indywidualnej daty wizyty, należy skontaktować się z RCVS przynajmniej 8 tygodni przed rozpoczęciem pracy w UK. Przed przysięgą należy przesłać wymagane dokumenty, gdyż bez nich nie zostanie ustalona data spotkania, która potwierdzana jest w ciągu 15 dni od ich otrzymania.

Wymagane dokumenty to:

• Wypełniony wniosek dla absolwentów krajów Unii Europejskiej (do ściągnięcia na stronie internetowej2)

• Kopia pierwszej strony oraz okładki paszportu lub kopia dowodu osobistego wraz z certyfikatem urodzenia przetłumaczonym na język angielski.

• Kopia A4 dyplomu ukończenia studiów weterynaryjnych wraz z tłumaczeniem przypieczętowanym i podpisanym przez tłumacza przysięgłego.

• Dowód wpłaty opłaty rejestracyjnej.

• Opinia pracodawcy w języku angielskim (tłumaczenie przysięgłe), wystawiona w ciągu ostatnich 3 miesięcy i zaadresowana to RCVS.

Nowi absolwenci, którzy ukończyli zarejestrowany na terenie UE wydział weterynarii w ciągu ostatnich trzech miesięcy, mogą zamiast dyplomu załączyć opinię dziekana lub rektora uczelni wraz z potwierdzeniem daty ukończenia [DD/MM/RRRR].

Dodatkowo kandydaci, którzy uzyskali tytuł lekarza weterynarii przed 1 maja 2004 roku, muszą załączyć kopię zaświadczenia o zgodności kwalifikacji z minimum wymaganym przez RCVS wydawaną przed odpowiedni organ, wraz z tłumaczeniem na język angielski. Ewentualnie należy przedłożyć zaświadczenie o nabyciu praw do wykonywania zawodu wydawane przez odpowiedni organ (Izbę Weterynaryjną) oraz wykonywaniu zawodu przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat od wydania zaświadczenia wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Na spotkanie należy przynieść ze sobą oryginały wszystkich przesłanych dokumentów i paszport lub dowód osobisty. Kopie dokumentów nie będą akceptowane i w tym przypadku trzeba będzie umówić się na kolejną wizytę.

Opłata rejestracyjna pokrywa członkostwo w RCVS do 31 marca następnego roku od dnia rejestracji, dlatego jej wysokość waha się. Akceptowane są płatności czekiem, kartą kredytową (2,1% prowizji) i przelewem bankowym.

praca w uk DSC02469

SZUKANIE PRACY

Oczywiście, aby rozpocząć pracę na Wyspach, należy biegle posługiwać się językiem angielskim. Zazwyczaj minimalny wymagany poziom to B2, zaś aby dostać się na staż/rezydenturę w ośrodkach akademickich, wymagany jest poziom znajomości minimum 97-100 TOEFL (Test of English as a Foreign Language – maksymalny możliwy wynik to 120) lub 7-7.5 IELTS (International English Language Testing System – 10). Weryfikacją znajomości poziomu angielskiego w przypadku gdy certyfikat nie jest wymagany, jest rozmowa kwalifikacyjna. Warto wspomnieć też, że język używany na co dzień to jedna kwestia, zaś fachowy język medyczny – druga. Należy wcześniej rozpocząć przygotowania, aby posługiwać się biegle slangiem medycznym i skrótami, które Brytyjczycy uwielbiają.

Coraz częściej oferty z UK pojawiają się na polskiej platformie Vetaviso, jednak najlepiej szukać pracy na www.vetcontact.com lub w czasopiśmie branżowym „Veterinary Record”. Uczelnie ogłaszają nabory na staże i rezydentury w różnych porach roku, najczęściej pół roku przed ich rozpoczęciem, jesienią lub w wakacje, na swoich stronach internetowych i na Vetcontact. Należy monitorować sytuację na bieżąco. Konkurencja jest olbrzymia i aby rozpocząć internship, wymagane jest przynajmniej roczne, a często dwuletnie doświadczenie zawodowe.

STUDIA WETERYNARYJNE W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII

Aby rozpocząć studia weterynaryjne w Wielkiej Brytanii, należy spełnić wymogi językowe (podobne jak na internship), na odpowiednim poziomie napisać maturę międzynarodową z wymaganych przedmiotów (obowiązkowo chemia i do wyboru dwa spośród: fizyki, biologii i matematyki) oraz przedstawić esej i udokumentowane doświadczenie potwierdzające zainteresowanie studiami weterynaryjnymi. Na podstawie wstępnej klasyfikacji sporządzana jest lista kandydatów zapraszanych na rozmowę kwalifikacyjną, po której ostatecznie podejmowana jest decyzja o przyjęciu na studia.

Weterynarię można studiować w:

• Royal Veterinary College,

• University of Edinburgh,

• University of Glasgow,

• University of Liverpool,

• Bristol University,

• Nottingham University,

• University of Cambridge,

• University of Surrey

• University College Dublin.

Pierwsze trzy są akredytowane przez American Veterinary Medical Association i ich ukończenie upoważnia do podejścia do amerykańskich egzaminów państwowych bez zbędnych utrudnień w postaci dodatkowych testów.

Koszt pięcioletnich studiów dla studentów spoza Wielkiej Brytanii będących obywatelami UE zaczyna się od 35 tysięcy funtów za cały kurs (przedkliniczny i kliniczny), zaś według danych uzyskanych na stronach brytyjskich uczelni, koszty życia są średnio szacowane na od 8 tysięcy funtów w górę za rok. Opłata za studia waha się zależnie od uczelni. Uśredniając, koszt studiów i mieszkania w Anglii przez czas ich trwania to około 75 tys. funtów, czyli ok. 375 tys. złotych. Aktualnych informacji warto szukać na stronach uczelni.

praca w uk DSC02274

Przypisy:

1 www.rcvs.org.uk/registration/how-to-register/registration-dates

2 www.rcvs.org.uk/document-library/initial-enquiry-form-eu-graduates

Autor i zdjęcia:

lek. wet. Natalia Strokowska

 

 

 

 

Nasi klienci