Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Przewlekła białaczka limfocytarna w rozmazie krwi – przypadek kliniczny

 

Przewlekła białaczka limfocytarna – charakterystyka

Przewlekła białaczka limfocytarna (z ang. chronic lymphocytic leukemia) jest chorobą nowotworową, która charakteryzuje się jednolitym monoklonalnym wzrostem małych limfocytów. U psów wzrost liczby leukocytów ponad 50 G/l powinien skłonić lekarza weterynarii do wnikliwej oceny rozmazu krwi. W przypadku przewlekłej białaczki limfocytarnej we krwi dominują małe limfocyty, chociaż możliwe jest też pojawienie się w rozmazie krwi pojedynczych blastów.

Niedokrwistość i małopłytkowość

Często stwierdzana jest niedokrwistość i małopłytkowość, które mogą być związane z infiltracją szpiku przez komórki nowotworowe oraz ze współistniejącymi procesami autoimmunologicznymi. Uzupełnieniem rozpoznania postawionego na podstawie rozmazu krwi jest badanie szpiku oraz badania immunohistochemiczne, które nie tylko potwierdzą rozpoznanie, ale też pomogą określić rodzaj białaczki i rokowanie.

 

Autorzy i zdjęcia:

lek. wet. Maja Ingarden, dr n. wet. Jacek Ingarden

Przychodnia Weterynaryjna THERIOS, Myślenice

Nasi klienci