Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

RTG od PSLWMZ

01.3Kolejny kurs radiologii schorzeń układu ruchu psów organizowany przez sekcję radiologiczną PSLWMZ odbył się 28 września w Katowicach. Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym poprowadzili dr hab. prof. UR Roman Aleksiewicz oraz dr n. wet. Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska.

Pierwszą część spotkania stanowił krótki wykład na temat radiografii analogowej i cyfrowej oraz podstaw prawnych związanych z organizacją własnej pracowni poprowadzony przez Jakuba Podlaszuka z firmy MKJ Radiologia. Po nim swoją część szkolenia rozpoczęła A. Pietsch-Fulbiszewska, która omówiła między innymi zagadnienie artefaktów przed i w czasie wywołania radiogramu, a także zajęła się kwestią algorytmów w badaniu radiologicznym, wywiadem radiologicznym i weryfikacją pacjenta.

Część szczegółową spotkania poprowadził R. Aleksiewicz. Jego wykład dotyczył między innymi budowy kości długich psa i zmiany ich gęstości (osteopenia, osteonecrosis, osteolysis i in.). Poruszył też tematy oceny statusu zapalenia okostnej, odczynu kości na czynnik drażniący oraz patologii kości rosnącej. Szkolenie odbyło się w Klinice Weterynaryjnej Giszowiec w Katowicach i wzięło w nim udział prawie 20 lekarzy weterynarii.

AP

Nasi klienci