Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

XVII Kongres EVSSAR

05

Kongres Towarzystwa Weterynaryjnego Rozrodu Małych Zwierząt zawitał do Polski. Ponad 300 osób przyjechało 26 września do Wrocławia, aby wysłuchać wykładów i komunikatów najlepszych specjalistów w dziedzinie rozrodu zwierząt towarzyszących.

To już drugi raz, kiedy organizację Kongresu EVSSAR (European Veterinary Society for Small Animal Reproduction) przyznano Katedrze Rozrodu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. Pierwszy raz to doroczne wydarzenie naukowe najbardziej prestiżowej organizacji skupiającej specjalistów w zakresie rozrodu małych zwierząt zawitało do Polski w 2009 r. Niewątpliwie wpływ na taki stan rzeczy ma osoba prof. Wojciecha Niżańskiego, który od 2007 roku był członkiem zarządu towarzystwa, a w latach 2011-2013 jego prezesem.

W tym roku w Kongresie uczestniczyło ponad 300 osób, w tym ok. 150 zza granicy, z kilkunastu krajów europejskich, a także z Izraela, Argentyny, Japonii i Brazylii.

Gości powitał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. W. Niżański. Słowo wstępne wygłosili zaś: prezes EVSSAR prof. Ragnvi Hagman, prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu dr Robert Karczmarczyk oraz prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Uczestnicy Kongresu mogli wysłuchać 13 wykładów plenarnych wygłoszonych przez wybitnych specjalistów w dziedzinie rozrodu, takich jak: prof. Alain Fontbonne z Francji, prof. Gary England z Wielkiej Brytanii czy prof. Hans Nauwynck z Belgii. Swój pierwszy wykład w Europie wygłosił prof. Toshihiko Tsutsui z Japonii. Jego wystąpienie dotyczyło zagadnienia biotechnologii u psów. Nie zabrakło także polskiego akcentu – prof. Marek Świtoński poruszył kwestię genetycznego podłoża zaburzeń różnicowania płci u psów i kotów.

Oprócz wykładów wygłoszono także 15 komunikatów ustnych. Spośród nich najlepszymi wybrano wygłoszone przez dr Geyer z Niemiec (Hormonal castration in cycling female rabbits with the GnRH-Agonist Deslorelin) oraz dr Natalię Mikołajewską (The effect of vitrification on viability, cytoskeleton, mitochondria and developmental competence of domestic cat oocytes – the summary of the research project).

Nagrodę EVSSAR za wieloletni wkład w rozwój towarzystwa otrzymali prof. Wojciech Niżański oraz prof. Tom Rijsselaere, zaś prof. Auke Shaeffers-Okkens została uhonorowana Nagrodą Specjalną EVSSAR za całokształt dorobku naukowego. Podczas Kongresu zaprezentowano także 66 plakatów. I nagrodę otrzymały lek. wet. Sylwia Prochowska oraz prof. Sabine Schaaeffer-Somi z Austrii.

Kolejny Kongres EVSSAR odbędzie się w Hanowerze, zaś w latach następnych w Nantes (w 2016 r.) i w Uppsali (2017 r.).

 

Michał Chojnacki

Nasi klienci