Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Współczesne techniki obrazowe w praktyce klinicznej

W sobotę 28 września tego roku niemal 200 osób z całej Polski przyjechało do Lublina, by wziąć udział w międzynarodowej konferencji „Współczesne techniki obrazowe w praktyce klinicznej”. Wykłady poprowadzili znani polscy specjaliści oraz gość główny – dr John Graham.

Jednodniowa konferencja zorganizowana została przez Polskie Stowarzyszenie Weterynarii Małych Zwierząt oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, którego Centrum Kongresowe gościło uczestników wydarzenia. 

Otwarcia dokonali: dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie prof. Stanisław Winiarczyk oraz prezes PSLWMZ prof. Roman Aleksiewicz. – Wybór tematu konferencji nie jest przypadkowy. To wynik potrzeb dzisiejszego lekarza psów i kotów – mówił S. Winiarczyk.

Po nich na scenie pojawił się gość główny konferencji – dr John Graham, który wygłosił w sumie trzy wykłady. Omówił zagadnienie choroby i niewydolności serca u psów i kotów. Przedstawił problemy badania radiologicznego, które mogą pojawić się ze względu na rasę psa, a co za tym idzie – jego rozmiar i masę. W drugim wykładzie skupił się na badaniu płuc, podkreślając na koniec, że przy ich badaniu należy wykonywać jak najwięcej zdjęć, dbać o ich jakość, być systematycznym i nie panikować, mimo iż zmiany mogą następować szybko.

W swoim trzecim wystąpieniu omówił zagadnienie diagnostycznego obrazowania czaszki i kręgosłupa. Poruszył między innymi zagadnienie mielografii, które szeroko omówił w swoim wykładzie prof. Zdzisław Kiełbowicz. Zaprezentował on jej wady i zalety oraz sposób prawidłowego wykonania. Wszystko za pomocą świetnej prezentacji multimedialnej, w której profesor zaprezentował m.in. bardzo interesujące przypadki kliniczne (niezwykły przypadek jamnika). – Proszę pamiętać o tym, że neurochirurgia to nie bułka z masłem i tutaj trzeba nabrać cierpliwości, ale też pokory wobec medycyny, wobec całej biologii – podkreślał.

Kolejnymi prelegentami byli znani dobrze specjaliści – dr Piotr Skrzypczak i dr Anna Kosiec-Tworus. Piotr Skrzypczak zaprezentował najnowsze techniki obrazowania, m.in. wspomniał też o angiografii MRI, na którą weterynaria musi jeszcze poczekać. Kiedy jednak będzie dostępna, to dostarczy najbardziej kompleksowej informacji o wadach naczyniowych. A. Kosiec-Tworus skupiła się zaś na diagnostyce ultrasonograficznej zespoleń wrotno-obocznych. Przypominała też o kwestiach podstawowych, ale bardzo istotnych. – Nigdy nie wykonujemy USG samej wątroby. Oglądamy całą jamę brzuszną – mówiła.

Konferencja stała na wysokim poziomie, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym, za co na pewno należą się gratulacje prof. R. Aleksiewiczowi oraz całemu PSLWMZ.

 

Michał Chojnacki

Nasi klienci