Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Płodność, ciąża, noworodek

We Wrocławiu odbyła się kolejna, IX edycja Sympozjum Rozrodu Małych Zwierząt. 26 – 28 września 2013 r. Uniwersytet Przyrodniczy odwiedziło 350 osób, aby wziąć udział m.in. w warsztatach i sesji plakatowej oraz wysłuchać znanych specjalistów. Tematyka obejmowała m.in. międzynarodową wysyłkę nasienia, wady wrodzone, cesarskie cięcie czy pediatrię psów i kotów.

Sympozjum rozrodu małych zwierząt od lat cieszyło się dużą popularnością i opinią jednej z najlepszych imprez weterynaryjnych w Polsce. Tegoroczna edycja (IX już, „Płodność, ciąża, noworodek”) zdecydowanie to potwierdziła.

Organizatorzy – Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich z kierownikiem prof. Wojciechem Niżańskim na czele, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, a także Towarzystwo Biologii Rozrodu, Komitet Biologii Rozrodu PAN oraz Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna – stanęły na wysokości zadania.

PROGRAM

Wszystko rozpoczęło się pierwszego dnia, w czwartek 26 września. W Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich odbyły się wtedy całodniowe warsztaty z zakresu sztucznej inseminacji i obrazowania (USG jamy brzusznej). Zajęcia prowadzone były przez prof. W. Niżańskiego, lek. wet. Martę Gotowiecką i lek. wet. Natalię Mikołajewską (inseminacja) oraz przez lek. wet. Ewę Stańczyk i lek. wet. Martę Gotowiecką (obrazowanie).

Uczestnicy w dwóch 15-osobowych grupach przeprowadzali badanie USG narządów płciowych żeńskich i męskich, a także zajmowali się przypadkami klinicznymi. Wykonywali też ćwiczenia w zakresie m.in. pobierania i oceny nasienia psa, inseminacji dopochwowej i cytologii pochwy.

OBRADY PLENARNE

Właściwa część Sympozjum, czyli obrady plenarne, rozpoczęła się dzień później, 27 września o godzinie 9:00. Otwarcia dokonali prof. Roman Kołacz, rektor UP we Wrocławiu, oraz prof. Krzysztof Kubiak, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Prelegentami pierwszego dnia byli wybitni specjaliści w dziedzinie rozrodu psów i kotów (w większości certyfikowani przez European College of Animal Reproduction). Sebastian Arlt (ECAR Diplomate, Niemcy) poruszył zagadnienie wad wrodzonych narządu płciowego, a chwilę później Ragnvi Hagman (Szwecja) wygłosiła dwa wykłady, których tematem była pyometra u psów i kotów. Obok prezentacji podstawowych zagadnień, jak statystyki dla różnych ras psów i kotów, prelegentka skupiła się na wyzwaniach diagnostycznych i możliwościach leczenia. Tom Rijsselaere (ECAR Diplomate, Belgia) wygłosił zaś wykład na temat międzynarodowej wymiany nasienia schłodzonego i mrożonego. Przedstawił metody jego pozyskiwania, przechowywania i wysyłki oraz zalety i wady wynikające ze stosowania różnych rozwiązań. Xavier Levy (ECAR Diplomate, Francja) poruszył z kolei zagadnienie diagnostyki chorób prostaty u psów, a W. Niżański skupił się na ich leczeniu. Ponadto profesor Tomasz Janowski opowiedział o leczeniu uteropatii, pokazując wiele ciekawych przypadków klinicznych. Dzień zakończyła uroczysta kolacja.

Drugi dzień obrad plenarnych rozpoczęły wykłady na temat położnictwa Michaeli Beccaglia (ECAR Diplomate, Włochy). Skupiła się ona na zagadnieniach pomocy porodowej oraz cesarskiego cięcia u suk i kotek. Kolejna sesja poświęcona była preparatom firmy Virbac (Cindy Maenhoudt, Francja, ACT & ECAR Diplomate oraz Piotr Jurka, Polska). Ostatnią zaś stanowiła pediatria i dwa wykłady kolejnego znanego specjalisty – Andrei Munnich (Niemcy, ECAR Diplomate) – na temat noworodków u psów oraz kociąt.

Oprócz wykładów tego dnia miało miejsce jeszcze inne istotne wydarzenie. W czasie przerwy pomiędzy sesjami odbyła się uroczystość nadania imienia prof. Alfreda Senzego (1911 – 1993) sali wykładowej w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UP we Wrocławiu. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: rektor UP prof. Roman Kołacz, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. Krzysztof Kubiak oraz kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich prof. Wojciech Niżański.

A. Senze był organizatorem i pionierem weterynarii we Wrocławiu, rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (dzisiejszy UP we Wrocławiu) w latach 1954 – 1955 i 1959 – 1965. W tym roku mija 20 lat od jego śmierci i 75 lat od objęcia przez niego kierownictwa ówczesnej kliniki położniczej.

Przed zakończeniem obrad plenarnych wręczono nagrody za najlepsze plakaty, które można było oglądać podczas sesji posterowej. Pierwsze miejsce za pracę „Zaburzenia rozwoju płciowego psów o podłożu genetycznym – wynik 10-letnich badań własnych” otrzymał zespół profesora Marka Świtońskiego w składzie: Joanna Nowacka-Woszuk, Izabela Szczerbal, Sylwia Salamon, Małgorzata Ochota, Natalia Mikołajewska, Stanisław Dzimira, Wojciech Niżański oraz Marek Świtoński.

Michał Chojnacki

Nasi klienci