ZNAJDŹ WETERYNARZA

czwartek, 26 maja 2022
Zobacz:
stomatologianews

Badania czynności wątroby

Zdolność syntetyczna wątroby

Albuminy są białkami produkowanymi przez hepatocyty. Ich podstawową funkcją jest utrzymywanie prawidłowego ciśnienia onkotycznego krwi. Obniżona produkcja albumin jest wynikiem niewydolności wątroby

Amoniak pochodzi z deaminacji aminokwasów, która odbywa się głównie w wątrobie. Następnie jest metabolizowany do mocznika w cyklu mocznikowym. Wzrost stężenia amoniaku we krwi może świadczyć o zmianach w krążeniu wrotnym, niewydolności wątroby lub niedoborach enzymów biorących udział w cyklu mocznikowym. Pośrednim wskaźnikiem zaburzeń metabolizmu amoniaku jest oznaczenie stężenia mocznika (azotu mocznika – BUN) we krwi.

Czynniki krzepnięcia są kolejnym parametrem świadczącym o zdolnościach syntetycznych wątroby. Oprócz czynnika VIII, wszystkie są produkowane przez hepatocyty. Hepatocyty produkują również inne białka osocza (m.in.. plazminę i antytrombinę III). Produkty rozpadu fibryny są usuwane przez makrofagi wątrobowe, w związku z czym w sytuacji chorób wątroby występuje ryzyko rozwoju zaburzeń krzepnięcia.

Wątroba reguluje również poziom glukozy we krwi poprzez procesy glikogenogenezy i glikogenolizy, a także glukoneogenezy. Obniżony poziom glukozy we krwi występuje przy znacznej utracie miąższu wątroby.

W wątrobie zachodzi proces produkcji cholesterolu i lipoprotein. Przy schorzeniach wątroby można obserwować spadek cholesterolu we krwi związany z zaburzeniami metabolizmu żółci.

Funkcje wydalnicze

Wzrost stężenia bilirubiny we krwi, który prowadzi do wybarwienia tkanek na żółto nazywany jest żółtaczką. Jej częstą przyczyną są choroby wątroby i dróg żółciowych. Bilirubinuria wskazuje na upośledzenie jej wydalania przez wątrobę. Należy różnicować żółtaczkę pozawątrobową (hemolityczna lub pozawątrobowy zastój żółci) od wątrobowej. Hiperbilirubinemię należy zawsze rozpatrywać razem ze stężeniem enzymów wątrobowych we krwi, stężeniem kwasów żółciowych oraz hematokrytem.

Jednym z badań czynnościowych wątroby jest oznaczenie stężenia kwasów żółciowych we krwi. Są one podstawowym składnikiem żółci. Kwasy żółciowe są wchłaniane w jelicie biodrowym, ślepym i okrężnicy. W krążeniu wrotnym do wątroby wraca do 99% kwasów żółciowych, które były wydzielone wraz z żółcią do światła jelit. Ich podwyższony poziom sugeruje chorobę wątroby i dróg żółciowych oraz zaburzenia w obrębie krążenia wrotnego. Badanie stężenia kwasów żółciowych przed i po posiłku wykonuje się na czczo (12 godzin bez pokarmu) oraz po dwóch godzinach od spożycia jedzenia. Stężenie kwasów żółciowych można badać również w moczu.

Podsumowanie

Wyżej opisane badania laboratoryjne, w połączeniu z wywiadem i badaniem klinicznym, są pomocne w diagnostyce chorób wątroby, dróg żółciowych oraz występowania krążenia wrotno-obocznego. Należy pamiętać, iż wątroba jest narządem o dużej zdolności regeneracji, a objawy uszkodzenia tego narządu mogą być widoczne dopiero w fazie znacznego zaawansowania. W związku z powyższym badania laboratoryjne zawsze powinny być uzupełnione badaniem obrazowym, a w niektórych przypadkach również badaniem histopatologicznym bioptatów pobranych z narządu.

Autor: lek. wet. Joanna Krupa

Bibliografia:

    1. Meyer J. D., Harvey J. W., Enzymy wątrobowe i mięśniowe oraz próby czynnościowe wątroby [w:] Diagnostyka laboratoryjna w weterynarii, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013
    2. McAtee B. B., Lidbury J. A., Interpretacja wyników badania aktywności enzymów wątrobowych i testów czynnościowych wątroby [w:] Weterynaria po Dyplomie 2018, 04
    3. Rychlik A., Petrykowska K., Przydatność oznaczania stężenia kwasów żółciowych w chorobach wątroby u psów [w:] Magazyn Weterynaryjny 2013, 08
    4. Żmigrodzka M., Winnicka A., Czynnościowa i enzymatyczna diagnostyka wybranych chorób wątroby psów [w:] Magazyn Weterynaryjny 2011, 10

foto: adobestock

Przejdź do następnej strony

Nasi klienci