Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Utylizacja odpadów zwierzęcych na miejscu

cows in a farm. Dairy cows in a farm.Blisko 30 lat temu w Wielkiej Brytanii powstał pomysł na utylizację martwych zwierząt i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w miejscu ich wytworzenia przy zastosowaniu specjalnego, niewielkiego pieca. Ograniczono tym samym transport, a przez to zagrożenie skażenia środowiska. Największy producent tego typu urządzeń, brytyjska firma Waste Spectrum, rozpowszechniła urządzenia początkowo w całej Europie, a obecnie również na całym świecie.

 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!

Biobezpieczeństwo jest niezwykle ważnym czynnikiem w każdej działalności związanej z produkcją zwierzęcą czy przetwórstwem mięsnym. Ma niebagatelny wpływ na całość prowadzonych działań, a co za tym idzie wpływa na koszty związane z prowadzoną działalnością. Kilka głośnych przypadków wybijania całych zakażonych stad drobiu w ostatnich latach pokazało, jak niewiele trzeba, aby skażone środowisko lokalne stało się olbrzymim zagrożeniem, m.in. dla hodowli zwierząt. W celu ochrony swojej hodowli, aby maksymalnie zwiększyć jej biobezpieczeństwo, należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki.

Wszystkie pojazdy, które wjeżdżają na teren fermy, stanowią potencjalne zagrożenie dla m.in. hodowli zwierząt, dlatego należy ograniczyć do minimum ruch na fermie, szczególnie pojazdów obcych. Jednym z najniebezpieczniejszych momentów jest odbiór martwych zwierząt. Pomimo tego, że odbiorcy martwych zwierząt są zobowiązani do przestrzegania ścisłych wytycznych, zawsze istnieje realne zagrożenie skażenia terenu. Innym problemem jest czas oczekiwania na odbiór materiału. W miarę upływu czasu martwe zwierzęta i składowane części rzeźne zaczynają się rozkładać. Temperatura ma niebanalny wpływ na tempo rozkładu odpadów, dlatego szczególnie w dni ciepłe składowany materiał może stać się uciążliwy. Poza przykrym dla nosa zapachem istnieje również duże ryzyko namnażania się i rozprzestrzeniania insektów, a także gryzoni, m.in. szczurów, w trakcie rozkładu odpadów. To z kolei może spowodować dalsze „rozchwianie” bezpieczeństwa biologicznego w miejscu prowadzenia działalności.

JAKA JEST ALTERNATYWA?

Unia Europejska i prawo polskie nakazują, wedle możliwości, niezwłoczną utylizację martwych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej. Dzięki zastosowaniu odpowiednich, niewielkich i w pełni bezpiecznych urządzeń, jakimi są piece do utylizacji martwych zwierząt i odpadów poubojowych, każdy hodowca drobiu, trzody chlewnej, owiec, kóz, ryb, a także właściciel ubojni czy zakładu przetwórstwa mięsnego może spopielić martwe zwierzęta lub produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w miejscu ich wytworzenia, ograniczając do minimum ruch obcych pojazdów na fermie.

Opisywane urządzenia są również rozwiązaniem problemów kremacyjnych, m.in. przy cmentarzyskach dla zwierząt lub przy klinikach weterynaryjnych. Taki sposób utylizacji gwarantuje pełne biobezpieczeństwo oraz niejednokrotnie znaczne oszczędności. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu specjalnych kontenerów wyposażanych w agregat chłodniczy, służących do przechowywania martwych zwierząt i odpadów mięsnych, możemy zminimalizować zagrożenie skażenia środowiska na terenie prowadzonej działalności.

JAK TO DZIAŁA?

Piece do spopielania martwych zwierząt i odpadów poubojowych są skonstruowane wedle określonych wytycznych i spełniają normy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 21 października 2009 r.  Do instalacji urządzenia wymagane jest kilkanaście metrów kwadratowych wylewki betonowej, gniazdo energii elektrycznej (230 V/50 Hz) oraz przyłącze instalacji paliwowej – oleju opałowego, LPG lub gazu ziemnego. Sama instalacja urządzenia zajmuje kilka godzin. Urządzenie składa się z dwóch komór: komory głównej (utylizacyjnej), tzw. komory dopalacza oraz części kominowej. Zastosowanie drugiej komory – dopalacza – powoduje dopalenie się w temperaturze min. 850°C i czasie min. 2 sekund niedopalonych pyłów z pierwszej komory. Dzięki temu z pracującego pieca nie wydobywają się szkodliwe zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy, jest on urządzeniem przyjaznym środowisku.

Komory pieca wyłożone są specjalnym, ogniotrwałym materiałem, odpornym na temperatury do 1600°C. Na każdej z komór pracuje osobny, niezależny palnik, sterowany za pomocą panelu kontrolnego. Panel kontrolny automatyzuje proces spopielania materiału, dzięki czemu urządzenie nie wymaga stałej kontroli. Całość prac przy urządzeniu ogranicza się do załadowania pieca, ustawienia czasu i temperatury spopielania oraz jego oczyszczenia z popiołu, którego pozostałość to ok. 2,5% materiału załadowanego do spopielenia. Pozyskany w ten sposób popiół może stanowić nawóz.

Piece, w zależności od rodzaju spalanych odpadów, mogą być ładowane od frontu lub zasypywane od góry. Niektóre modele wyposażone są w specjalne wyciągarki, ułatwiające ładowanie martwych zwierząt do komory głównej.

fat pink pig resting in the shade of its sty

KORZYŚCI

Zastosowanie pieca do spopielania martwych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej daje w pierwszej kolejności niezależność, ponieważ nie musimy korzystać z firmy utylizacyjnej bądź transportowej, która odbiera od nas materiał. Dzięki temu zyskujemy bezpieczeństwo i higienę na terenie prowadzonej działalności, ponieważ redukujemy do minimum ryzyko przenoszenia chorób i zarazków oraz rozprzestrzeniania się insektów. To od nas zależy, kiedy i jaka ilość materiału zostanie spopielona, co daje dużą łatwość w ogólnym planowaniu prac i działań oraz pozwala na obniżenie kosztów spopielenia. Ponadto taki system pozwala na instalację specjalnego wymiennika ciepła, dzięki któremu pozyskiwana jest ciepła woda.

Typoszereg pieców dostępnych na rynku jest na tyle duży, że z powodzeniem pokrywa zapotrzebowanie na każdą ilość powstających odpadów. Jednak polskie prawo nakazuje posiadanie specjalnych, drogich w budowie komór lub pomieszczeń, w których taki materiał będzie schładzany. Dobrą alternatywą może być zastosowanie specjalnych, lekkich kontenerów chłodniczych, w których materiał może być bezpiecznie i higienicznie przechowany, a same kontenery mogą być łatwo przetransportowywane w dowolne miejsce. Takie rozwiązanie zagwarantuje, w razie potrzeby, możliwość przechowania odpadów zwierzęcych zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Autor:
Wojciech Dubiński, Bentley Polska

Zdjęcia: Fotolia

Nasi klienci