Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Virkon S – skuteczny dla bezpieczeństwa biologicznego w przypadku afrykańskiego pomoru świń

Koncern LANXESS może zaoferować hodowcom trzody chlewnej sprawdzony środek dezynfekcyjny służący profilaktyce i kontroli bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach rolnych.

 

Kolonia – Ze względu na zagrożenie, jakie afrykański pomór świń (african swine fever, ASF) stanowi obecnie dla rodzimych zwierząt gospodarskich w Europie Środkowej i Wschodniej, koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, oferuje hodowcom trzody chlewnej sprawdzone, szerokie spektrum wirusobójczych środków dezynfekcyjnych Virkon S do profilaktyki i kontroli bezpieczeństwa biologicznego ASF.

 

Niezależne badania skuteczności w walce z wirusem ASF przeprowadzone przez Institute of Animal Health z Pirbright w Wielkiej Brytanii wykazały, że Virkon S jest skuteczny w zwalczaniu ASF przy wskaźniku rozcieńczenia wynoszącym 1 : 800, w obecności wyzwań organicznych i w niskich temperaturach (do 4°C) odzwierciedlających jego udowodnione działanie i przydatność do rzeczywistych warunków „w gospodarstwie”.

 

LANXESS oferuje hodowcom trzody chlewnej także aktualne porady na temat objawów klinicznych ASF oraz wytyczne dotyczące wdrażania ulepszonych protokołów bezpieczeństwa biologicznego w odniesieniu do wektorów zakażenia, w tym dzików i innych zwierząt, pojazdów transportowych, pomieszczeń mieszkalnych i personelu – wyjaśnia Stephan Cho, dyrektor ds. segmentu środków dezynfekcyjnych w jednostce produktów ochrony materiałów (Material Protection Products, MPP) koncernu LANXESS.  Virkon S jest naukowym przełomem, którego cechy skuteczności określają standardy bezpieczeństwa biologicznego od ponad 30 lat, czyniąc z niego dezynfektant z wyboru przeznaczony do pomieszczeń dla świń, powierzchni, wyposażenia i obuwia. Jest szczególnie efektywny w walce z rozprzestrzenianiem się choroby za pomocą pojazdów transportowych – dodaje Cho.

 

ASF pozostaje poważnym zagrożeniem dla hodowców trzody chlewnej, czego wynikiem jest wysoki poziom śmiertelności i zachorowalności w europejskich populacjach świń. Wobec braku skutecznego leczenia lub szczepionki lekarze weterynarii zalecają hodowcom wzmocnienie środków bezpieczeństwa biologicznego oraz pilny przegląd i zaostrzenie protokołów w tym obszarze.

 

 

Wysokie bezpieczeństwo użytkowania

Przeprowadzona znacznym nakładem inwestycyjnym ocena bezpieczeństwa produktu Virkon S, uznawanego za jeden z najsilniej działających preparatów do dezynfekcji przeciwwirusowej, wskazuje na brak konieczności stosowania nadmiernych środków ochrony osobistej podczas wykonywania procedur bezpieczeństwa biologicznego. Więcej informacji i szczegółów na temat Virkon S i protokołów bezpieczeństwa biologicznego można znaleźć na stronie www.virkon.com.

 

Dział MPP koncernu LANXESS jest częścią segmentu Performance Chemicals, który w 2016 roku osiągnął sprzedaż na poziomie 2,1 mld euro.

 

Koncern LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. W 2016 roku osiągnął sprzedaż w wysokości 7,7 mld euro. Obecnie koncern zatrudnia około 19 200 pracowników w 25 różnych krajach i jest reprezentowany przez 75 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Podstawowym przedmiotem działalności koncernu LANXESS jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych. Dzięki ARLANXEO, spółce typu joint-venture utworzonej wraz z Saudi Aramco, koncern LANXESS jest również głównym dostawcą kauczuków syntetycznych. Koncern LANXESS należy do najważniejszych indeksów zrównoważonego rozwoju: Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World i FTSE4Good.

 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wypowiedzi dotyczące przyszłości oparte na aktualnych założeniach i prognozach koncernu LANXESS AG. Różne znane i nieznane zagrożenia, niewiadome i inne czynniki mogą przyczynić się do powstania znacznych różnic pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem i osiągnięciami firmy a podanymi tutaj przewidywaniami. Koncern nie bierze odpowiedzialności za uaktualnianie stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych zdarzeń lub rozwoju sytuacji.

 

 

 

Radosław Pancewicz

logo

REKOMUNIKACJE  I  Agencja PR

+48664922145  I  rekomunikacje.pl

 

Nasi klienci