Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Wznowa chłoniaka u psa w rozmazie krwi – opis przypadku

Pacjent:

pies, staffordshire bull terrier, niekastrowany samiec, 6 lat.

Wywiad:

4 miesiące wcześniej zdiagnozowano powiększenie węzłów chłonnych. Leczony w kierunku zapalenia przyzębia. Po miesiącu skierowany na konsultację onkologiczną. Potwierdzono chłoniaka V stopnia. Chemioterapia, protokół COP. Wznowa po 3 miesiącach od rozpoczęcia leczenia w Przychodni Weterynaryjnej THERIOS.

Badanie kliniczne:

uogólnione powiększenie węzłów chłonnych.

Badania dodatkowe:

Morfologia krwi:

RBC: 4,82 T/l (5,5-8,5)

Ht: 36 I/l (37-55)

Hb: 11,6 g/dl (12-18)

MCV: 74,7 fl (60-77)

MCH: 24,1 pg (18,5-30)

MCHC: 32,2 g/dl (30-37,5)

Płytki krwi: 212 G/l (175-500)

WBC: 8,1 G/l (5,5-16,9)

Kom. limfoidalne: 1,13 G/l (1-4,8)

Monocyty: 0,16 G/l (0,15-1,35)

Neutrofile segmentowate: 5,99 G/l (3-11,4)

Ocena rozmazu krwi:

atypowe komórki limfoidalne 14%; niedobarwliwość; anizocytoza; umiarkowana poikilocytoza: kodocyty, akantocyty. Pojedyncze ciałka Howell-Jolly’ego. Pojedyncze fragmenty cytoplazmy komórek nowotworowych. Nieznacznie zaznaczona anizocytoza i wielokształtność płytek krwi.

Rozpoznanie kliniczne:

lymphosarcoma, wznowa w trakcie leczenia.

Komentarz:

u opisywanego pacjenta w krótkim czasie od rozpoczęcia leczenia doszło do wznowy chłoniaka. Mogło to być spowodowane wcześniejszą sterydoterapią lub agresywną postacią nowotworu. Chemioterapia ratunkowa przedłużyła życie pacjenta o kolejne 2 miesiące.

 

Autorzy i zdjęcia:

lek. wet. Maja Ingarden, dr n. wet. Jacek Ingarden
Przychodnia Weterynaryjna THERIOS, Myślenice

Nasi klienci