Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Zoetis pomaga ludziom i zwierzętom z Ukrainy

Wywiad z Dreesem Beekmanem, starszym wiceprezesem Zoetis na Europę Wschodnią, Afrykę i Bliski Wschód

Drees Beekman z przedstawicielami Zoetis podczas wizyty w Polsce; spotkanie z kierownictwem lecznicy Ada w Przemyślu.

Zoetis to największa na świecie firma działająca w sektorze ochrony zdrowia zwierząt, a Pan odpowiada za zarządzanie regionem EEMA (Europa Wschodnia, Afryka, Bliski Wschód, w tym Ukraina i Rosja). Co sprowadza Pana do Polski?

Od początku konfliktu na Ukrainie firma Zoetis i jej pracownicy wspierają obywateli Ukrainy, w tym przede wszystkim rodziny i zwierzęta domowe, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia.

Kierując się zasadą ochrony wartości ogólnoludzkich i pielęgnowania ekosystemu poprzez dążenie do poprawy poziomu opieki nad zwierzętami, pracownicy firmy Zoetis wspólnie działają, aby zapewnić dostęp do opieki weterynaryjnej i medycznej, wsparcie finansowe oraz pomoc w ewakuacji. W ramach programu „Dzień Wolontariatu” wspieramy naszych pracowników, którzy pomagają jako wolontariusze na granicy.

Krótko mówiąc, przyjechałem do Polski głównie z dwóch powodów:

  • Po pierwsze, aby wesprzeć pracowników firmy Zoetis i ich rodziny, którzy zostali bezpośrednio dotknięci skutkami wojny.
  • Po drugie, aby na własne oczy zobaczyć niesamowity wysiłek i zaangażowanie lekarzy weterynarii i osób związanych ze środowiskiem weterynaryjnym w niesienie pomocy zwierzętom z Ukrainy, które potrzebują opieki lekarskiej lub nowego domu.

W kontekście trwającej wojny na Ukrainie – z jakimi wyzwaniami mierzy się obecnie firma Zoetis i jak sobie z nimi radzi?

Od początku tego konfliktu zbrojnego szczególną uwagę poświęcamy ludziom i zwierzętom dotkniętym jego skutkami. Zorganizowaliśmy transport i bezpieczne schronienie dla pracowników firmy Zoetis i ich rodzin. Ponadto nasi pracownicy w Polsce, na Węgrzech i na Słowacji działają w ramach wolontariatu w punktach granicznych i na okolicznych terenach.

Pomogliśmy również przy transporcie rodzin uchodźców z punktów granicznych do bezpiecznego schronienia w Polsce; zorganizowaliśmy też zbiórkę artykułów pierwszej pomocy, artykułów spożywczych oraz zakup i dostawę sprzętu do przygotowywania ciepłych posiłków dla osób oczekujących po stronie ukraińskiej (Polska, Słowacja i Węgry).

Udało nam się wesprzeć lecznice weterynaryjne, a także fundacje i schroniska w ratowaniu tysięcy kotów i psów z Ukrainy. Polskie schroniska dla bezpańskich zwierząt są przepełnione. Firma Zoetis natychmiast odpowiedziała na zgłaszane przez organizacje charytatywne zapotrzebowanie w zakresie pierwszej pomocy dla zwierząt domowych i przekazała – w formie darowizn – testy diagnostyczne dla kotów i psów, szczepionki oraz środki przeciwpasożytnicze i leki.

Fundacja Zoetis przekazała równowartość 500 000 dolarów swoim klientom zajmującym się hodowlą zwierząt gospodarskich w celu wsparcia dostaw zdrowej żywności dla mieszkańców Ukrainy.
Będziemy kontynuować naszą dotychczasową działalność na Ukrainie, reagując stosownie do sytuacji oraz kierując się wyznawanymi przez nas zasadami.

W jaki sposób inwazja na Ukrainę może wpłynąć na działalność biznesową lub inwestycje firmy Zoetis na terenie Rosji?

Przy podejmowaniu każdej decyzji – nawet najbardziej trudnej i złożonej – kierujemy się potrzebą ochrony wartości ogólnoludzkich i zachowania ekosystemu poprzez dążenie do poprawy poziomu opieki nad zwierzętami. W sytuacji kryzysowej, w której obecnie się znajdujemy, naszym podstawowym obowiązkiem jest wspieranie i zachowanie ciągłości opieki nad zwierzętami domowymi i zwierzętami gospodarskimi.

Nie pozyskujemy materiałów i komponentów bezpośrednio z terenu Rosji, nie posiadamy w tym kraju żadnych zakładów produkcyjnych, ani nie pozyskujemy produktów od tamtejszych organizacji zajmujących się produkcją zleconą. Ponadto firma Zoetis zawiesiła wszystkie planowane inwestycje i działania promocyjne w Rosji.

Jakie konkretnie działania podejmuje firma Zoetis w celu wsparcia lekarzy weterynarii i wolontariuszy w Polsce i na Ukrainie?

Pracownicy Zoetis współpracują ze sobą, aby zapewnić dostęp do opieki weterynaryjnej i medycznej, wsparcie finansowe oraz pomoc w ewakuacji. Prowadzimy działania w następujących obszarach:

Fundacja Zoetis i darowizny
Jeśli chodzi o pomoc humanitarną, Fundacja Zoetis stworzyła specjalną platformę, za pośrednictwem której nasi pracownicy mogą przekazywać darowizny na rzecz Ukrainy. Do tej pory pracownicy firmy Zoetis przekazali bezpośrednio na rzecz Czerwonego Krzyża ponad 89 000 dol., przy czym Fundacja zobowiązała się docelowo przekazać 150 000 dol. Dodatkowo Fundacja wstępnie przekazała na rzecz Czerwonego Krzyża darowiznę w wysokości 150 000 dol.

Ochrona zwierząt domowych i wspieranie hodowli zwierząt
Zgodnie z misją naszej firmy zespoły Zoetis koncentrują się również na dobrostanie zwierząt. W ciągu ostatnich kilku tygodni uratowano tysiące kotów i psów. Firma Zoetis, jako jedna z pierwszych firm działających w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt przekazała do klinik weterynaryjnych przy granicy z Polską, Rumunią, Mołdawią i Węgrami w formie darowizn ponad 17000 dawek szczepionek, 33 000 dawek preparatów do zwalczania pcheł i kleszczy u zwierząt domowych oraz 1250 zestawów testów diagnostycznych, a także środki dla zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich.

W ramach współpracy z Dolnośląskim Inspektoratem Ochrony Zwierząt i Fundacją dla Szczeniąt „Judyta” przekazaliśmy leki dla zwierząt w niezbędnej ilości, dzięki czemu realnie przyczyniamy się do tego, by zwierzęta i ich opiekunowie mogli bezpiecznie opuścić Ukrainę.

W czasach kryzysu szczególnie cenimy sobie nasze wieloletnie, partnerskie relacje z klientami. W ramach współpracy międzynarodowej z ośrodkami weterynaryjnymi i partnerami dystrybucyjnymi w Europie przekazujemy w formie darowizny klinikom weterynaryjnym w całej Unii Europejskiej szczepionki, środki przeciwpasożytnicze i inne preparaty dla zwierząt domowych z Ukrainy. Nasze zespoły handlowe nieustannie prowadzą rozpoznanie mające na celu usprawnienie pracy klinik weterynaryjnych i hodowców zwierząt w regionie.

Utrzymanie stałego zaopatrzenia ludności Ukrainy w zdrową żywność jest również naszym najwyższym priorytetem. Firma Zoetis nadal wspiera swoich klientów zajmujących się hodowlą zwierząt gospodarskich, przekazując im w formie darowizn ważne szczepionki i antybiotyki przeznaczone dla
zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności o łącznej wartości 500 000 dol.

Wróćmy do tematu sektora ochrony zdrowia zwierząt w Polsce – jaka jest największa przewaga konkurencyjna firmy Zoetis na lokalnym rynku?

Firma Zoetis ma wiele atutów na rynku lokalnym. Skoncentruję się teraz jednak na dwóch kluczowych aspektach. Po pierwsze, wszyscy nasi pracownicy są prawdziwymi pasjonatami, którzy znajdują inspirację w tym, co robią, i są zdolni do wspólnego pokonywania wyzwań związanych ze środowiskiem pracy. Po drugie, nasi klienci oczekują od nas nietuzinkowych rozwiązań, wysokiej jakości produktów oraz uważnego słuchania i skutecznego reagowania na ich potrzeby, a reaktywne spełnianie tych oczekiwań jest celem naszej codziennej pracy.

Co według Pana ma obecnie kluczowe znaczenie dla budowania dobrych relacji między firmami zajmującymi się zdrowiem zwierząt, lekarzami weterynarii i właścicielami zwierząt domowych?

Globalna pandemia sprawiła, że przybyło bardzo wielu właścicieli zwierząt domowych, w tym w znacznej części są to tzw. pet parents – w dosłownym tłumaczeniu psi i koci rodzice – tj. przedstawiciele pokolenia cyfrowego, które aktywnie korzysta z Internetu, aby zadbać o zdrowie swojego pupila (zasięgając rady „dr. Google”).

Ponadto pandemia przyczyniła się do bardziej humanitarnego traktowania zwierząt, które coraz częściej uważane są za integralnych członków rodziny. Ludzie zaczęli też spędzać więcej czasu w domu, co sprawia, że szybciej wyłapują subtelne zmiany w zachowaniu swoich pupili, które mogą wymagać wizyty u lekarza weterynarii.

Połączenie obu tych aspektów, tj. rosnącej liczby właścicieli zwierząt i postępującego stopnia cyfryzacji właścicieli zwierząt poszukujących informacji w Internecie, zachęciło nas do jeszcze większego zaangażowania się we wspieranie i rzetelne informowanie właścicieli na temat zdrowia i dobrostanu ich zwierząt, przy uwzględnieniu kluczowej roli lekarza weterynarii.

Komunikujemy się bezpośrednio z właścicielami zwierząt domowych i uświadamiamy ich w kwestii zmian behawioralnych zwierząt, które mogą wymagać konsultacji w gabinecie weterynaryjnym. Przekazujemy im wiarygodne informacje na temat zdrowia ich pupili oraz staramy się pokazać, jak ogromne znaczenie dla jakości życia zwierzęcia ma bliska współpraca jego właściciela z lekarzem weterynarii.

Udzielając wsparcia lekarzom weterynarii w ich kontaktach z właścicielami zwierząt, dążymy do tego, aby jak największa liczba zwierząt została otoczona profesjonalną opieką przez doświadczonych specjalistów.

Z jakimi wyzwaniami w tym obszarze komunikacji mierzy się firma? Na co Zoetis kładzie największy nacisk?

W każdym punkcie styczności z klientem nasza firma stara się dostarczać profesjonalne i wiarygodne treści we wszystkich dostępnych kanałach komunikacji. Pandemia COVID-19 spowodowała bardzo szybką reorganizację naszego modelu komunikacji z lekarzami weterynarii. Na szczęście dobrze przygotowaliśmy się na taką ewentualność.

Kładziemy większy nacisk na spotkania on-line z naszymi klientami. Oferujemy regularne webinary i superwebinary dostępne 24 godziny na dobę na Akademii Zoetis, platformie utworzonej na potrzeby lekarzy weterynarii w Polsce, gdzie w przystępny i systematyczny sposób informujemy o naszej ofercie. Nasze podcasty „Na Falach Zoetis” można także wysłuchać w aplikacjach mobilnych, takich jak Apple Podcasts czy Spotify. Firma Zoetis zwiększyła również inwestycje bezpośrednie w kampanie konsumenckie, głównie w obszarze leczenia dermatologicznego i leczenia bólu u psów i kotów.

Co może nam Pan powiedzieć na temat najnowszego serwisu www.ZoetisPets.com dedykowanego właścicielom zwierząt domowych, który został uruchomiony w ubiegłym roku?

Celem naszego sztandarowego projektu www.ZoetisPets.com (dostępnego również w polskiej wersji językowej) jest wspieranie obecnych i przyszłych „rodziców” zwierząt domowych przez cały okres życia ich pupili: począwszy od budowania świadomości na temat nietypowych zachowań zwierząt, poprzez edukację w zakresie diagnozowania i dostępnych opcji leczenia, aż po działania zachęcające do regularnych kontaktów z lekarzem weterynarii, aby wybrać optymalną opcję leczenia.

Poprzez zapewnienie odpowiedniego wsparcia i przekazanie wytycznych strona www.ZoetisPets.com ma na celu zachęcenie opiekunów do podjęcia proaktywnej roli w ochronie zdrowia ich zwierząt, zanim trafią do kliniki weterynaryjnej. Poprzez odpowiednią edukację właścicieli psów i kotów (w tym poprzez udzielanie porad dotyczących zdrowego stylu życia) wspieramy również lekarzy weterynarii. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta przyniesie spodziewane korzyści, tj. pozwoli nam zapewnić ciągłość opieki nad zwierzętami i wzmocnić relacje z lekarzem weterynarii.

W ramach długoterminowej opieki nad zwierzętami firma Zoetis wprowadza innowacyjne rozwiązania o najwyższym profilu bezpieczeństwa. Czy w niedalekiej przyszłości firma Zoetis planuje wprowadzić nowe opcje terapeutyczne dla zwierząt towarzyszących?

Po wprowadzeniu na rynek innowacyjnych leków dermatologicznych (w tym przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorób skóry), udostępniliśmy naszym klientom kolejne przeciwciała monoklonalne przeznaczone do leczenia bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów u psów i kotów. Produkty te w znacznym stopniu wpłyną na metody leczenia bólu stosowane do tej pory przez lekarzy weterynarii i właścicieli zwierząt. Jeśli chodzi o listę przygotowywanych produktów, nie mogę zdradzić więcej, ale zapewniam, że w najbliższej przyszłości planujemy wprowadzić na rynek kolejne innowacje.

Czego powinniśmy życzyć Pana firmie na kolejne lata?

W 2022 roku dostrzegamy możliwość rozwoju w zakresie opieki nad zwierzętami i diagnozowania chorób, a także ekspansji na szybko rozwijające się rynki międzynarodowe, takie jak Chiny i Brazylia. Dzięki postępującej medykalizacji i zwiększeniu nakładów na opiekę zdrowotną zwierząt domowych możemy nadal rozwijać naszą działalność, bazując na naszych jakże mocnych fundamentach, w obszarze środków przeciwpasożytniczych, leków dermatologicznych i szczepionek, z myślą o poprawie jakości i wydłużeniu życia zwierząt domowych.

Ponadto z niecierpliwością oczekujemy rozszerzenia naszej oferty leków przeciwbólowych dla psów i kotów, w tym wydania dodatkowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. Dzięki naszej zdolności do dostarczania nowych technologii, przekazywania wiedzy w oparciu o pozyskane dane oraz oferowania innych rozwiązań mających na celu poprawę profilaktyki chorób i metod zrównoważonej produkcji, będziemy mogli poprawiać warunki życia przyszłych pokoleń hodowców.

Kiedy patrzę na kolejny etap rozwoju firmy Zoetis, jestem zainspirowany jej kluczową rolą w kształtowaniu przyszłości w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt. Jestem przeświadczony, że wysiłki i wiedza naszych pracowników będą nadal służyć poprawie życia codziennego naszych klientów.

Przede wszystkim jednak wyrażam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości na świecie znów zapanuje pokój.

 

Nasi klienci